münafiqlər

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “(Gəldiklərində də) Sizə qarşı “xəsis və eqoistdirlər.” “Eqoistdirlər” Allah deyir. Xəsis, yəni pul versə belə ondan acı duyar, iztirab çəkər, o heç cür onu unuda bilməz. Bir acıymış kimi hiss edər və verərkən də istəyərək verməz. “Və eqoistdirlər. Əgər qorxu gələcək olsa, ölümə görə üzərinə huşsuzluq çökmüş kəslər kimi gözləri dönərək sənə baxmaqda olduqlarını görərsən.” Allah münafiqlərin baxışlarında bir anormallıq olduğunu söyləyir. Bu, bir çox ayədə, burada da ifadə edilir. Bax, “gözləri dönərək sənə baxmaqda oluqlarını görərsən.” Münafiqlər öküz kimi baxar, Allahın hikməti belədir. “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləriylə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” Münafiqin həmişə tənqid etmə, özünə görə incitməyək, yəni narahat etmə istiqamətində fəaliyyəti vardır.

Bu ayədə deyir ki: “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək”, yəni mənfəətə düşkünlük göstərərək, “sizi kəskin dilləriylə”, deməli, münafiqlərin belə kəskin, pis dilləri var. Yəni Quranı, imani mövzuları tənzih edirəm, pis dillərinə Allah diqqət çəkir, murdardır danışıqları. Və məqsədini də Allah deyir, bax; “tənqid edib, incidərək”, “incitmə məqsədli və tənqid etmə məqsədli edərlər” deyir. “Məhz onlar iman etməmişlər“,  “iman etmədikləri üçün belə olurlar” Allah deyir. “Beləcə, Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KOCAELİ TV VƏ ABA TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (2 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 54. Şeytandan Allaha sığınıram.  “Yoxsa onlar, Allahın Öz fəzlindən insanlara verdiklərini mi qısqanırlar?” Münafiqlər, möminlərə verilən nemətləri çox qısqanarlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i də çox qısqanmışlardı, rahatlığını, hüzurunu, zənginliyini, Allahın ona çoxlu yoldaş nəsib etməsini, zəfərlərini, gözəlliyini, yaraşıqlılığını, qüdrətini, hamısını qısqanırdılar, maşaAllah. MaşaAllah, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə, maşaAllah. Onlara da Allah lənət etsin. Münafiqlər çox hiyləgərdir. Yəni çox diqqətli hiyləgərlikləri vardır.

Məsələn, müsəlmanlara zərər vermək istədiklərində, bunu psixoloji yolla edərlər. Küfr aşkardır, açıq şəkildə hücum edər. Məsələn, müşriklər də aşkar hücum edirlər. Münafiqlərin hiyləgər döyüş üsulu vardır, məsələn münafiqlər həmişə gözlərindən istifadə edərlər, gözü ilə murdar baxar. Gözüylə narahat edər. Quranda; “gözləriylə az qala səni aşırdacaqlar” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə baxan insanın aşiq baxışı ilə baxması lazımdır, sevgi ilə baxması lazımdır. Elə baxmır. Belə qudurmuş heyvan kimi baxır. Allah; “gözlərin xain baxışlarını bilər,” ayədə Allah deyir. Məsələn, bax, bu üsullardan biridir. Münafiqlər həm axmaqdır, amma açıq döyüşdən, açıq mübarizədən də qaçarlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanından, söhbət anındaykən, bir adam qalxıb ayrılmaq istəyir, qalxır.

Cübbəli və yaxud nəysə paltarı üzərində və yaxud uzun bir köynək də geymiş olur. Yəni onun paltarının genişliyi, bədəninin böyüklüyünə güvənərək; münafiq tam onun xəttinə… ardı...

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı  (2 noyabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi 142 “Həqiqət budur ki, münafiqlər (guya)” özlərinə görə, “Allahı aldadırlar.” İşi gücü təqvalı müsəlman görünüşüdür münafiqin, Allah buna diqqət çəkir, “münafiqlər guya Allahı aldadırlar.” İndi guya aldatması elə yüngül bir şey deyil. Təkkəsi, təsbehi, saqqalı, üslubu, danışığı və s, yəni baxan, qardaşım bu elə bir dindardır ki, görülmüş deyil, müqayisə edilə bilməz, çox dindardır, deyir. Münafiqin ən diqqət yetirdiyi mövzu budur, görünüşə çox diqqət yetirər, onu diqqət mərkəzində saxlayar. “Halbuki O, onları aldadandır.” Allah onları aldadır, deyir. Onlar Allahı aldatmazlar, Allah onları aldadar. Çünki axmaqdır, dinsizdirsə, dinsiz yaşaması normaldır, özünü o acının içərisinə salır, Allah o acıyla bəlasını verir. Allah onu aldadır, onları aldadır, deyir. Çünki dərhal küfr olsa, bu qədər əziyyət çəkməyəcək, münafiq olduğu üçün müqayisəsi olmayacaq şəkildə əziyyət çəkir.

“Namaza qalxdıqları zaman, istəksizcə qalxarlar.” Münafiq tək olduğunda namaz qılmaz. Əgər evdə heç kim yoxdursa, yəni kimsənin görməyəcəyindən əmindirsə, namaz qılmaz. Amma biri varsa, kimlərsə varsa, çox təqvalı görünər. Onun üçün Allah ona diqqət çəkmişdir, “namaz qıldıqları zaman istəksizcə qalxarlar.” İlk qaldırdığında qalxar həqiqətən, amma içində fövqəladə bir qəzəb və nifrətlə. Məsələn, səhər oldu namaza qalxaq deyərsən, Allah razı olsun deyər məsələn,… ardı...

 

Adnan Oktarın Kaçkar TVdəki canlı reportajı  (2 Noyabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Bəqərə surəsi, 8  “İnsanlardan elələri vardır ki: “Biz Allaha və axirət gününə iman etdik” deyərlər; halbuki, inanmış deyildirlər.” Bax, sırf Allaha iman etdik demir, axirət gününə də iman etdik deyir. Bu nə deməkdir? Çox əhatəli olaraq özünü müsəlman göstərir. Yəni sünnət-i səniyyəyə tam bağlanmış, əxlaq dərsi verən, bu doğrudur, bu yanlışdır deyən insanlar tərzindədirlər. “Halbuki, inanmış deyildirlər” deyir Allah. Dinsizdirlər, mənşəyində dinsizdirlər. “(Dildə) Allahı və iman edənləri aldadarlar”. Allahı da aldatdığını zənn edir axmaq, iman edənləri də aldatdıqlarını zənn edirlər. Amma bir qisim müsəlmanları da həqiqətən, inandıra bilərlər, bəzi kəsləri inandıra bilərlər, amma təbii ki, aldada bilməzlər. Çünki mütləq Allah yalanlarını ortaya çıxarır. “Halbuki onlar, yalnız özlərini aldadırlar və şüurunda deyildirlər.”

Bax, münafiqlərin özlərini razı salma xüsusiyyəti var, yəni özünə həqiqətən, inanır. Elə izah edir ki, elə axmaqlığı var ki, özü də özünə inanır. Bax, özlərini aldadırlar, deyir. Bir insanın özünü aldatması çox çətindir. Münafiqin belə bir qabiliyyəti var, özünü aldatma qabiliyyəti var. Bax, həm müsəlmanları aldatdığını zənn edir, amma öz yalanına, öz saxtakarlığına özü də inanır. İnanmadığı halda özünü övliya kimi göstərir. “Və şüurunda deyildirlər” deyir Allah. Deməli, şüurlarında pozuqluq var, münafiqlərin… ardı...

 

Adnan Oktarın 2.10.2010-cu il Kocaeli TV-dəki reportajından

60/2- Əgər sizi ələ keçərəcək olsalar, sizə düşmən kəsilərlər, əllərini və dillərini pisliklə sizə uzadarlar. Onlar sizin inkar etməyinizi içdən arzu etmişlər.

 

Normalda diliylə uzanır. Amma əliylə də cinayət işləmək istəyir və ya yandırıb yıxmaq, müsəlmanları söküb atmaq istəyir. Dilini uzadarkən də Quranla və hədislə edirlər. Münafiq daha təqvalı olma iddiası ilə ortaya çıxar. İslamı daha yaxşı yaşadığı iddiasıyla ortaya çıxar. Dillərini uzatmadakı məqsəd Quran və hədisi şeytani niyətlə, dillərini əyib bükərək istifadə etmələridir. Müsəlmanların haqq olan rəftarlarını batil kimi göstərməyə çalışırlar.