İslam əxlaqı

Yunis surəsi, 86 (Allah bizi dəccaliyyətdən Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə qurtaracaq. Ayənin əbcədi:1986-dır)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi 82. “Allah, günahkarları istəməsə də, haqqı (haqq olaraq) Öz sözləriylə reallaşdıracaq.” İslam əxlaqını dünyaya hakim edəcək, inşaAllah.  86-cı ayə, “Və bizi, kafirlər birliyindən rəhmətinlə qurtar.” Dəccaliyyətdən, Süfyaniyyətdən Allah bizi rəhmətiylə qurtaracaq, Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə, inşaAllah. 86-cı ayə də 1986-ya işarə edir, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 27 fevral 2011 Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

 

Allah nə deyir; “gecikmədən” deyir. Təcili. Dəccal çıxdısa, gecikmək olmaz. “Gecikmədən Firona,” dəccala, “gedərək deyin ki: “Həqiqətən biz, aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik.”” “Allah bizi Mehdi olaraq göndərdi, hidayət elçisiyik” deyirlər, inşaAllah. “İsrailoğullarını bizimlə birlikdə göndərməyin üçün (sənə gəldik).” “Burax bizləri” deyirlər, “müsəlmanları burax. Rahatlayaq.” “(Getdilər və Firon:) Dedi ki:” Dəccal deyir ki; “Biz səni içimizdə daha uşaqkən böyütmədikmi?” Daha kiçikkən biz səni böyütmədikmi deyir. Hz. Mehdi (ə.s) da eyni şəkildə böyük bir şəhərdə böyüyəcəkdir.

“Sən ömrünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi?” Onu öz ağlıyca başına vurur, axmaq olduğu üçün dəccal. Mehdilər həmişə dəccallarla iç-içə olublar, görürsünüzmü? Dəccallara çox yaxın yaşamışlar. “Sən ömürünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi? Və sən, edəcəyin işi (cinayəti) də işlədin; sən nankorlardansan.” Ona böhtan atır, təhqir edir. “(Musa) Dedi ki: “Mən onu etdiyim zaman cahillərdən idim.”” “Qəsdən etmədim” deyir. “Sizdən qorxunca da, dərhal aranızdan qaçdım; sonra Rəbbim mənə hökm (və hikmət) verdi və məni göndərilən (elçilərdən) etdi.” “Məni Mehdi etdi, məni təbliğçi etdi” deyir, inşaAllah. “Mənə qarşı lütf-dediyin nemət də, İsrailoğullarını kölə etməyinə görədir.”

Yəni “mənə lütf kimi göstərdiyin, nemət kimi göstərdiyin, başıma vurduğun hadisə də İsrailoğullarını kölə olaraq aldın” deyir, “kölə olaraq… ardı...

 

Adnan Oktarın 1 may 2011 A9 Tv, Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şuəra surəsi. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aşkar olan Kitabın ayələridir.” “Quran açıq-aşkardır” deyir Allah, aydın olmayan bir istiqaməti yoxdur, səhihdir. “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Allah hidayət vermir onlara, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də onların halına çox kədərlənir. Allah o mövzuda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqətini çəkir; kədərlənməyi buraxmasını, əksi vəziyyətdə özünü həlak edəcəyini, bu mövzuda bir ayə olaraq endirmişdir. “Diləsək” deyir Allah, “onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar” deyir Allah. Əbcədi 2022-dir, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın eniş tarixini verir, inşaAllah. Bax, deyir ki; “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik.” “Göydən endirərik” deyir. Tam 2022. “Ona boyunları əyilmiş qalarlar.” Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişiylə bütün dünya müsəlman olur. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında insanlar müsəlman olmur; izah edir, izah edir olmur, izah edir, izah edir olmur. Az insan olur, o bölgədə oldu yalnız, çox yayılmadı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də buna çox kədərlənir. Baxın, nə deyir  Allah? “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Çünki qədərində yoxdur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında İslamın dünyaya hakimiyyəti… ardı...

 

“İsa (ə.s) onu (sandığı) alıb açacaq və içində bir möhür, min kitab tapacaq, bu kitablarla islamı canlandıracaq.”  (Risalet’ül Meşrepelverdi fi mezhebibil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, səh. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Hədisdə verilən məlumatdan hz. İsa (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə möhürlənilmiş kitabları hazır tapacağı, bu mükəmməl əsərlərlə islamı təbliğ edəcəyi aydın olur.


R0394

 

İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinə işarə edən Quran ayələri

Sevdiyiniz başqa şey də vardır: Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə. Möminləri bununla müjdələ. (Saff surəsi, 13)

 

Biz Zikrdən (Lövhi-Məhfuzdakı yazıdan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.. (Ənbiya surəsi, 105)

 

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir…” (Nur surəsi, 55)

 

Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi:“Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir. Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”. (Saffat surəsi, 171-173)

 

Allah əzəldən belə yazmışdır: “Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik!” Həqiqətən, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir. (Mücadilə surəsi, 21)

 

Allahın Öz elçilərinə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən, Allah Qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir. (İbrahim surəsi, 47)

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. (Saff surəsi, 9)

 

İslamı bütün dinlərdən üstün etsin deyə Öz Elçisini hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən Odur. Şahid kimi Allah kifayətdir. (Fəth surəsi, 28)

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də,… ardı...