insan

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 tv və tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Nəcm surəsində Allah belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram, “Doğrusu, güldürən və ağladan Odur.” Allah güldürər, Allah ağladar. Güldüyümüzdə kim güldürür? Allah güldürür. Ağlatdığında, Allah ağladar. “Doğrusu, öldürən və dirildən Odur.” Öldürməyi də Mən edərəm, deyir Allah, diriltməyi də Mən edərəm deyir. Nəcm surəsi, Nəcməddin Erbakan hocamızın adının başlanğıcıdır, maşaAllah. Dinin nəcmi.

photo-qurani-kerim

 

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 tv, Aksu tv və Qaziantep Olay tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Nur surəsi, 46. Allah belə buyurur; şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun Biz, açıqlayıcı ayələr endirdik.” Yəni şərh edən, açıqlayan eyni zamanda, “Allah, dilədiyini doğru yola yönəldib-istiqamətləndirər.” Yəni hidayət verər və doğru yola yönəldər, istiqamətləndirər. 2044 tarixini verir. Dünya hakimiyyəti tarixini verir, inşaAllah. “Onlar deyərlər ki: “Allaha və elçisinə iman etdik və itaət etdik” sonra bunun ardından onlardan bir qrup üz döndərər. Bunlar iman etmiş deyildirlər.” Allaha və elçisinə iman etdinsə, o zaman Qurana görə hərəkət etmək lazımdır, niyə xurafata görə hərəkət edirsən, deyilmi? İnşaAllah.

“Aralarında hökm etməsi üçün Allaha və Rəsuluna çağırıldıqları zaman, onlardan bir qrup üz çevirər.” Hara dönür? Xurafata dönür, Qurana görə hərəkət etmir. Xurafat dediyində havaya hoppanır. “Əgər haqq lehlərindədirsə, ona boyun əyərək gəlirlər.” Yəni  İslam Birliyi yoxdur, Türk-İslam Birliyi yoxdur desən, plov sərbəst, sarığın boyunu da səkkiz metr edəcəksən desən, onda gəlir. Amma  İslam Birliyi, Türk-İslam Birliyi dediyində o xoşuna gəlmir. Baxır orada o zaman işlər uzanacaq. Evliliyi var, işi gücü var, ticarəti var, yeməsi, içməsi var, deyilmi? Kefi, zövqü var. O zaman onu qəbul edə bilmir. Amma asan olan, maraqlarına uyğun… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 23 avqust 2013 tarixli söhbətindən insanın yaradılışı ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Qardaşım, Quranda səhv axtarış etmələri uşaqcadır. “Biz hər şeyi sudan yaratdıq” (Ənbiya surəsi, 30) deyir. Hər şeyin 80%, 90% su, bütün canlıların, doğru. “Sizi axıdılan bir spermadan, bir mayedən yaratdıq” (Qiyamət surəsi, 37) deyir, bu da doğru. “Sizi bir palçıqdan yaratdıq” (Hicr surəsi, 26) deyir Allah, bu da doğru. “Bişmiş palçıqdan yaratdıq” (Rəhman surəsi, 14) deyir Allah, bu da doğru. Bir-biriylə ziddiyyət təşkil edən bir şey yox ki. Əvvəlcə hz. Adəm (ə.s) yaradılışında Allah, gildən yaradır. İlk Adəm (ə.s)-ın yaradılışı gildir. Maneken var ya gil maneken. Bişmiş gil heykəl. Mükəmməl bir heykəl edir Allah, sonra “bura gəl” deyir, birdən gedir heykəl, bu qədər.

İnsana çevrilir bir anda. Hz. Musa (ə.s)-ın əsası necə ağac taxtası bir anda necə ilana çevrilir, eynisi. Yəni oradakı hadisələrin arasında heç fərq yoxdur. Hz. İsa (ə.s) palçıqdan quş formasında bir şey edir. Üfürür, qoyur yerə, geriyə çəkilir, uçub gedir, quş olur. Allah “Öz iki əlimlə etdim” (Sad surəsi, 75) deyir. Palçıqdan, bu sənətkarların istifadə etdiyi şey var ya gil palçığı. Bildiyin palçıq, Quranın izah etdiyi o. “Ondan bir insan etdim” deyir. “Bişmiş” deyir. Gil bişdikdə o şəkli alar. “Gildən bir insan… ardı...

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) dünyanın ən əxlaqlı insanı olacaq

İmam hz. Mehdi (ə.s) bütün insanların ƏN SAKİT, ƏN EHTİYATLISI, ƏN DİNDAR, ƏN MƏRD, ƏN CƏSUR VƏ ƏN SƏDAQƏTLİSİDİR. (Ehqaaq al-Haqq, cild 13, Səh. 367)   

 

İmam Mehdi (ə.s) BÜTÜN GÜNAHLARDAN, QÜSURLARDAN, MURDARLIQDAN VƏ SƏHVDƏN TƏMİZLƏNMİŞ VƏ PAKLANMIŞ OLACAQ. (Bihar-ül Envar, cild 53, səh. 187) 


R0326
  

 

İmam Zaman (hz. Mehdi (ə.s)) DÜZGÜN DANIŞANDIR. (Yanaabee’ al-Mawaddah, Səh. 406)         

 

İmam Mehdi (ə.s) OLDUQCA BÖYÜK ÜRƏKLİDİR. TƏMKİN VƏ CİDDİLLİK onun nişanəsidir. (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 319; E’qd al-Dorar, Səh. 41)