Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Malayziyada nəşr edən “The Malaysian Insider” xəbər saytı 6 fevral 2012-ci il tarixində Zurairi Ar adlı təkamülçü yazarın məqaləsinə yer vermişdir.

Sözügedən məqalədə müəllif 2004-cü ildə Malayziyada keçirilən sorğudan bəhs edərək “İnsanlar qədim dövrlərdə yaşayan heyvan cinsindənmi təkamülləşdi? sualına xalqın yarısından çoxunun “bəli” deyə cavab verdiyini, ancaq 2008-ci ildə yenə də xalqın yarısından çoxunun eyni sualı bu dəfə “yox” deyə cavablandırdığını xatırladır, beləliklə, Malayziyada təkamülü inkar edənlərin sayının 4 il ərzində böyük artım göstərdiyinə diqqət çəkir.

Müəllif sonrakı səhifələrdə isə, beynəlxalq mətbuatda hörmətli Adnan Oktarın təkamül əleyhinə kitablarının təsiri ilə İngiltərədə bəzi tibb tələbələrinin təkamül biologiya dərslərində iştirak etmək istəmədiklərinə dair tez-tez məlumatlar yer aldığından bəhs edir. Sözügedən yazıda Malayziya dövlət televiziyası olan Alhirac TV-də “Allahın işarələri” adlı proqramın yer aldığını və bu proqramın Malayziyada Harun Yəhya adı ilə tanınıb sevilən cənab Adnan Oktarın çalışmalarından bəhrələnərək hazırlandığı da bildirilir.

Bütün digər təkamülçülər kimi Zurairi Ar adlı müəllifin də cənab Adnan Oktarın bütün dünyada milyonlarla insan tərəfindən oxunan və heyranlıqla təqib edilən təkamül əleyhinə əsərlərinə göstərilən diqqətə və bu əsərlərin darvinizmə endirdiyi ölümcül zərbənin şiddətindən narahat olduğu anlaşılır. Cənab Oktarın əsərlərinin darvinistləri bu qədər narahat etməsinin səbəbi, bu əsərlərin təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığına dair elmi dəlilləri bir-bir ortaya qoyması və bunun nəticəsində… ardı...

 

Darvinistlərin iddiaları elmdən həmişə uzaq olub və hər zaman yalnız demaqoq və saxta dəlillərlə nəzəriyyələrini ayaqda saxlamağa çalışmışlar. Elmi heç bir izahat vermədən, sadəcə sözü çevirərək, məsələ ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan terminlər istifadə edib, mürəkkəb ifadələrlə “uzunçuluq” edərək insanları aldadırlar. Bunlar təkamülçülərin məlum olan xüsusiyyətləridir ancaq son zamanda darvinistlərin demaqoq izahatlarına bir yenisi daha əlavə olunur.

Canlılardakı quruluşların üstün cəhətlərini vurğulamaq üçün istifadə edilən, “mükəmməl, möhtəşəm, qüsursuz” kimi ifadələr darvinistləri qorxudur. Belə ifadələr üçün özlərinə, “bunlar elmin terminləri deyil, insani terminlərdir. Mükəmməl hüceyrə deyə heç nə olmaz, bunun ölçüsü nədir?” Kimi cavablar verirlər.

Bunun səbəbi isə: Davinistlər də əslində canlılardakı həssas əyar, qızıl nisbət, simmetriya, iş bölümü ya da planlaşdırma kimi fövqəladə rejim və davranışları təkamül nəzəriyyəsi ilə açıqlaya bilirlər. Və son bir çırpınışla, bir müdafiə mexanizmi kimi, terminlərə hücum edirlər. Qısası, darvinistlər bu ifadələrin istifadə edilməməli olduğunu iddia edəcək qədər yazıq vəziyyətə düşmüşlər.

 

Darvinistlər niyə “mükəmməllik” anlayışını rədd edirlər?

“Mükəmməllik” elmi ifadədir. Çünki canlı quruluşları, insanın qabiliyyətlərini, bəzən də anlayış gücünü aşan gözəlliklər göstərir. Məsələn, bitkilərin etdikləri fotosintez prosesinin mərhələləri hələ də tam olaraq bilinmir və ya fotosintez kimi əməliyyatı aparan maşın hələ meydana gətirilməmişdir. 1-2 qramlıq quşların necə olur ki, minlərlə kilometr məsafəni köç etməsi cəhətlərini… ardı...

 

Darvindən bəri darvinistlər izah etdikləri həyat ssenarisi öz-özünə yarandığı iddia edilən xəyali “ilk hüceyrə” ilə başlayır. Bu xəyali ilk hüceyrə;

 • Darvin dövründə “içi su ilə dolu şar” kimi səciyyələndirilirdi, çünki o dövrün primitiv şəraitində hüceyrənin nəyə bənzədiyi belə məlum deyildi.
 • Bu xəyali ilk hüceyrənin palçıqlı suyun içində öz-özünə yarandığı kimi, ağıldan uzaq fərziyyə irəli sürülürdü.
 • Bütün canlı müxtəlifliyinin bu təsadüfən yaranan ilk hüceyrədən inkişaf edib var olduğu iddia edilirdi.

Sonra 20-ci əsrdə müdhiş elmi kəşflər edildi və hüceyrənin quruluşu tam olaraq görülüb başa düşüldü. Aydın oldu ki;

 • Tək bir hüceyrə Nyu-york şəhərindən daha kompleks quruluşa malikdir.
 • Nəyinki bir hüceyrənin, hüceyrənin içindəki tək bir proteinin belə öz-özünə əmələ gəlməsi imkansızdır.
 • Bu səbəbdən “palçıqlı suda bir hüceyrə əmələ gəldi” iddiası elmi olaraq məntiqsiz və mümkün deyildir.

Bu həqiqətlər darvinistlərə dəhşətli həyəcan gətirdi. Hələ də HƏYATIN BAŞLANĞICINDA təkamül nəzəriyyəsinin çökmüş olması, onları məhv etdi. Bu həqiqəti gizlətmək istədilər. Yenə mətbuatı və universitetləri istifadə etməyə çalışdılar. “Laboratoriyada yəqin ki, zülal istehsal edə bilərik, təcrübələr keçirərik” dedilər. “Həyatın tək hüceyrədən başladığına dair fərziyyələr var” dedilər. “İddiamızı zamanla sübut edəcəyik” dedilər. Ancaq aradan keçən 150 illik müddət ərzində heç bir dəyişiklik olmadı, heç bir təkamülçü iddia isbat olunmadı. Hətta əksinə, bütün elmi irəliləyişlər hər gün, hər… ardı...

 

Heyvanların sadəcə vəhşi tərəflərini göstərən kanallar bir növ darvinist təbliğat edirlər.

Xüsusilə son dövrlərdə mühafizəkar olaraq tanınan müxtəlif TV kanallarının sənədli filmlərində amansız, vəhşi təbiət təsviri verilir. Təkidlə, demək olar ki, hər axşam olan yayımlarda, canlıların ovlanma videolardan başqa təsvirə yer verilmir. Canlılardakı möhtəşəm quruluşlar, fədakar ya da ağıllı davranışlar haqqında heç bir məlumat izah edilmir.

Təkidlə bu tip təsvirlərin sənədli film adı altında göstərilməsi, əslində bir növ darvinist təbliğat üsuludur. Bu şəkildə, darvinizm və ya təkamül nəzəriyyəsi adları istifadə edilmədən, darvinist ideologiyanın əsasını təşkil edən vəhşilik, dava, mübarizə və qarşıdurmanın təbiətdə “təbii olaraq” var olduğu mesajı verilir. Sözügedən sənədli filmləri izləyən insanlarda, canlılar arasında güclünün zəifi əzdiyi sistemin hökm sürdüyü təəssüratı buraxılmaq istənilir.

Bu fikrə alışdırılan tamaşaçılar, tarixin ən böyük kütləvi yalanına yəni təkamül nəzəriyyəsinə bir növ uyğunlaşdırılırlar. Güclünün gücsüzü əzdiyi və beləliklə, zəif növlərin istisna edərək güclü növlərin ayaqda qaldığını iddia edən təkamül nəzəriyyəsinin təməl və azğın fikrinə şahid olmaq halına gətirirlər. Bir sözlə “sənədli film” adı altında göstərilən BU VƏHŞİLİK SƏHNƏLƏRİ İLƏ AÇIQ ŞƏKİLDƏ DARVİNİZM TƏBLİĞATI APARILIR.

Təəccüblü olan, sözügedən kanallarda EYNİ CANLILARIN FÖVQƏLADƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ FƏDAKAR DAVRANIŞLARINA HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ YER VERİLMƏMƏSİDİR. Bir canlının digərini ovlayaraq yemək ehtiyacını qarşılaması doğrudur, canlıların bir qismi bu şəkildə… ardı...

 

Təkamülçülər də bilirlər ki, həyatın ən kiçik elementi olan tək bir protein molekulunun belə təsadüflər nəticəsində öz-özünə əmələ gəlməsi imkansızdır. Ən kiçik protein molekulu belə üstün bir yaradılışa, heyranlıq doğuran mexanizmlərə və xüsusiyyətlərə malikdir. Cansız atomların, özlərindən mütəşəkkil olaraq, təsadüflər nəticəsində bu mükəmməl quruluşu yaratmaları qeyri-mümkündür.

 

Bu imkansızlığı daha yaxşı başa düşmək üçün, protein istehsalında yer alan mərhələləri qısaca xülasə edək:

 

Protein sintezindəki elementlər
 • Hasil ediləcək olan proteinin məlumatının olduğu DNT molekulundan protein sintezi üçün bir şifrə alınır.
 • Bu şifrə bir surət molekuldur və mRNT (mesajcı RNT) adlandırılır.
 • mRNT, DNT-nin bir parçasından (gendən) alınan surətdir, amma əslində DNT ilə RNT arasında çox əhəmiyyətli fərqlər vardır.
 • DNT və RNT-nin şifrə olaraq istifadə etdiyi 4 hərfdən üçü eynidir, amma bir dənəsi fərqlilik göstərər (Timin – Urasil).
 • Bu tək hərfin bağlandığı şəkər molekulları arasında tək bir oksigen fərqi var.
 • Bu çox kiçik fərq nəticəsində yeni olan mRNT adlı surət molekul çox daha fəal ancaq qərarsız quruluşdadır, yəni yeni reaksiyalara daxil olma meyli DNT-dən daha çoxdur.
 • DNT məlumat bankı olduğu üçün qətiyyətli və dözümlü quruluşa malik olmalıdır.
 • mRNT isə hərəkətli olmaq, surət molekulu yetirmək və lazım olanda ortadan qaldırmaq məcburiyyətindədir.
 • Bu səbəbdən mRNT-nin bu qərarsız quruluşu, hüceyrə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb… ardı...