Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Təkamül nəzəriyyəsi, Darvin tərəfindən ortaya atıldığından bu yana insanlığa qarşıdurma, müharibə və degenerasiyadan başqa bir şey gətirmədi. Çünki təkamül nəzəriyyəsi “materialist fəlsəfə”nin yeganə (sözdə elmi) dayağıdır və 21-ci əsrə qədər gündəmdə tutulmasının əsas səbəblərindən biri budur.

Darvinist-materialist kütlələr bir qisim medianı istifadə edərək bu uzun müddət boyunca təbliğatlarını davam etdirdilər; olmayan dəlilləri varmış kimi göstərməyə çalışdılar, bir çox xəyali ara forma elan etdilər, insanın meymun ataları olduğu təlqinini verməyə, xəyali meymun adamların bərpalarını həqiqət kimi insanlara təlqin etməyə çalışdılar. Onlar, bu hiyləli üsulların təsirli olacağını düşünürdülər və həqiqətən də çox keçmədən təkamülə kor-koranə inanan şüursuz bir kütlə ortaya çıxarmağı bacarmışlardı.

Lakin bu vəziyyət uzun sürmədi. Harun Yəhyanın bütün dünyaya yayılmış və saysız dilə çevrilmiş olan kitabları, bu əsərlərdən faydalanılaraq reallaşdırılan təkamül əleyhinə konfranslar, yazarın internet saytları və materialist ölkələri ayağa qaldıran Yaradılış Atlası adlı möhtəşəm əsəri, darvinizm yalanına qəti olaraq son verdi. Həqiqətdən kənar təbliğatlarını çəkinmədən açıqca davam etdirən və yalan dəlilləri həqiqət kimi insanlara təqdim etməyə çalışan darvinistlər, Darvindən bu yana ilk dəfə olaraq tələyə düşdülər. Darvinizm yalanının Harun Yəhya tərəfindən bütün dünyaya açıqca elan edilməsi, təkamül nəzəriyyəsinin tək bir elmi dəlil ilə belə dəstəklənilmədiyinin göstərilməsi, Darvinin və onu izləyən təkamül nəzəriyyəçilərinin 150 ildir insanları aldatdıqlarının açıqlanması və bu… ardı...

 

“Animal Planet”də yayımlanan bu proqramda əsas olaraq Kenquru adasında yaşayan müxtəlif canlı növləri mövzu edildi. Proqramın bir qismində, müəyyən çiçək növüylə, iki arı növü arasındakı əlaqə də araşdırıldı. Yerli arı növü bitkidən polen toplamanı bacardığı halda başqa arı növü bu çiçəkdən polen təmin etməyi bacara bilmirdi. “Animal Planet” bu vəziyyəti təkamülçü dünyagörüşündən şərh etməyə çalışır, bitkilərin yerli arılarla birlikdə təkamülləşdiyini iddia edirdi.

 

Ancaq burada yer verilən təkamül iddiasının, növlərin mənşəyini şərhdə təbii müddətlərə əsaslanan təkamül nəzəriyyəsinə heç bir qatqısı olmadığı açıqdır. Təkamüllə əlaqələndirilən davranış, bir bitkiylə bir arı növü arasındakı əlaqədən ibarətdir. Burada nə bitki arının yeni bir növ olaraq ortaya çıxmasına nə də arı bitkinin yeni bir növ olaraq ortaya çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Bir arı növünün öz quruluşuna uyğun olduğu üçün seçdiyi çiçəkdən polen toplaması, başqa növün isə yığa bilməməsi kimi başa düşülməsi səhvdir və bu “təkamül” deyil.

Əslində bu vəziyyətdə təkamülə əsaslanan izah gətirmə səyinin əsassızlığı ortadadır. Bu əsassızlığı bir bənzətmə ilə göstərək. Dəniz yosunlarından edilən salatların istehlak edildiyi bir ölkəyə daşınan bir ailənin, bəslənmə vərdişləri səbəbindən bu yeməkləri yeyə bilməməsi, bunları yeyə bilən yerli xalqın təkamüllə ortaya çıxdığını göstərməz.

 

Görüldüyü kimi, “Animal Planet”in iddiaları təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək təmin etməməkdə, yalnız, hər mövzunu öz ön mühakimələrinə uyğun tapdığı təkamül nəzəriyyəsinə uydurma səyini göstərməkdədir.

 

Halqalıların (analıdaya filumu) izah edildiyi sənədli filmdə, ümumiyyətlə, Kembri dövründə ortaya çıxan soxulcanların, indiki vaxtda yaşayan çox sayda canlıyla eyni təməl bədən planına sahib olduğu vurğulandı. Ancaq bu vəziyyət təkamülə söykənilərək soxulcanların bir çox canlının təkamüllü atası olduğu iddia edildi. Bu iddiaları dəstəkləyəcək dəlillər göstərmədə isə heç bir müsbət nəticə ortaya qoyulmadı.

 

Yalnız olduqca səthi bənzətmə edilərək mövzunu ötüşdürmə yoluna gedildi. Bu bənzərlik, bir fosil üzərində iz buraxmış soxulcan quruluşuyla filin skeleti arasında qurulmağa çalışıldı. Kompüter simulyasiyalarından faydalanılaraq, soxulcanın bədən oxunun əyrisi, (daha böyük olan) filin onurğasının əyrisi üzərinə oturduldu və xortum, ayaq, oynaqlar və s. kimi, soxulcanda olmayan çox sayda orqanın bu sözdə təkamüllü plan üzərinə yaradıldığı irəli sürüldü. 3-5 santimetr boyundakı soxulcan bənzəri bir canlı ilə fil kimi tonlarla ağırlıqda, soxulcandan tamamilə fərqli canlı, “sırf bədənlərinin üfüqi oxları eyni qövsü ortaya qoyduğu üçün” sözdə təkamüllü soyun üzvləri kimi göstərilirdilər!

 

Xəyal gücünün ifratlarından bəslənən bu iddia, darvinizmin ağıl və elmin qarşısında necə böyük mane olduğunu bir daha ortaya qoymaqdadır. Elmi baxımdan mümkün olmadığı açıqca göstərilmiş olan bu xəyali çevrilməyə kor-koranə inanmaq, həm də hər kəsin inanması üçün səy göstərmək, başa düşülməsi həqiqətən çətin bir tutumdur. Xəyali kompüter simulyasiyalarıyla təkamül nəzəriyyəsinə dəstək meydana gətirmə səyi, təkamülçülərin içində olduğu… ardı...

 

Sənədli filmdə, Cənub və Şimal qütbündə yaşayan buz balığı, dəniz qaranquşu və pinqvin kimi canlılar ilə bunların bənzər bədən strukturları və davranışları mövzu edildi. Bu bənzər strukturların da tamamilə xəyali müddət olan təkamülləşmənin nəticəsində var olduğu iddia edildi.

Təkamülçülər, bir-birindən uzaq mühitlərdə yaşayan canlılardakı (Şimal və Cənub qütbündəki növlərdəki kimi) struktur bənzərliklərin, təkamül adını verdikləri bir müddət ilə ortaya çıxdığını qarşıya qoymaqdadırlar. Tamamilə xəyal məhsulu olan bu müddətdə, bənzər forma və ya davranışların, ortaq bir atadan təkamüllə deyil, bənzər ətraf mühitlərinin təsiriylə birdən çox təkamülləşdiyi fərz edilməkdədir. Bu ssenari də, elmi tapıntılar qarşısında həqiqətə uyğun olmayan xəyal olmaqdan kənar məna daşımamaqdadır.

 

Təkamülçülərin təkamül iddiasını araşdıran yazımızı buradan oxuya bilər, TRT 1-dəkı iddiaların əsaslandığı məntiqin elmdən kənar xarakterinə şahid ola bilərsiniz.

 

Sənədli filmdə mağaraların yaranması və mağaralarda yaşayan canlılar mövzu edildi. “Discovery Channel” ekranlarında, mağaralarda rəng piqmentindən məhrum olaraq kor həyat davam etdirən canlıların izah edildiyi hissədə, bunların təkamül dəlili olaraq təqdim edildiyi görüldü.

“Discover Channel”ə görə korlaşan canlılar “təkamülləşmişdi”. Ancaq bu iddia, tamamilə məntiqdən kənar dünyagörüşü ortaya qoyan iddiadır. Gerçəkdə bu canlılar təkamülçülərin iddialarına dəlil olaraq təqdim edilə bilməzlər. Çünki bu təkamülçülərin öz iddialarıyla zidd düşən vəziyyətdir. Korlaşan canlı hər hansı yeni bir orqan qazanmamaqda, tam əksinə gözlərini itirməkdədir.

 

Faraları qırılan avtomobilin təkamülləşdiyini iddia etmək nə qədər məntiqdən kənar isə, görmə duyğusunu itirmiş mağara canlıların təkamülləşdiyini iddia etmək də ən az o qədər məntiqdən kənardır.

 

Görüldüyü kimi “Discovery Channel”, gerçəkdə təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək meydana gətirməyəcək mağara canlılarını, tamamilə məntiqdən kənar şəkildə izah etməkdə və göz boyayıcı təkamül təbliğatı ortaya qoymaqdadır. TV kanalının səlahiyyətlilərinin, görmə duyğusundakı itkinləri təkamülləşmə zənn etmə yanılmalarını fərq etmələrini diləyir, yanıldıcı təkamül təbliğatlarına son vermələri çağırışını edirik.