işarə

Adnan Oktarın 24 may 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Səba surəsi, 14-cü ayə “Beləcə onun (Süleymanın) ölümünə qərar verdiyimiz zaman, ölümünü, onlara, əsasını yeyən ağac qurdundan başqası xəbər vermədi.” Hz. Musa (ə.s)-ın əsası ilana çevrilir. Burada da kiçik ilan kimi kiçik qurd, əsanın içində “ağac qurdundan başqası xəbər vermədi.” Xəbər vermə xüsusiyyəti var. Yəni kəşfiyyat istiqaməti var. Məsələn, deyirlər ki; “filan binada böcək tapıldı”, bu da bir böcəkdir.

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar.” “İqtisadi böhran yaratdıq”deyir Allah. Deməli, iqtisadi böhran bəzən Allahın, tətbiq etdiyi bir qanundur. Nə üçün edir Allah? “Bəlkə düşünüb ibrət alsınlar”-deyə. Məsələn, Mehdi (ə.s) gəldiyi vaxt da dəccaliyyətə Allah nə edir? İqtisadi böhran yaradır və qarşısını ala bilmirlər, səbəbini bilmirlər. İqtisadi böhran möcüzədir. İqtisadiyyat çox gözəl gedərkən, birdən böhran yaranır, texniki səbəbi tapılmır. Allah bəzi hallarda yaradır.

 

Adnan Oktarın 11 mart 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah. Mömin surəsi, 4. “Allahın ayələri mövzusunda inkar edənlərdən başqası mübarizə aparmaz.” Bax, “Allahın ayələri mövzusunda inkar edənlərdən başqası mübarizə aparmaz.” Yəni; “dinə, İslama qarşı bütün gücləriylə mübarizə apararlar” deyir Allah, “yazılı olsun, şifahi olsun, hərəkətlə olsun, yaxud cabbaranə olsun mübarizə apararlar” deyir. “Elə isə onların şəhərlərdə  gəzməsi səni aldatmasın.” Yəni; “onların nümayişli gedişlər etməsi, nümayiş göstərməsi, küçələrdə hərəkət etmələri səni aldatmasın” deyir.

Bax, Allah deyir ki, bax; “elə isə onların şəhərlərdə  gəzməsi səni aldatmasın.” Toplu gedişlər etmələri və yaxud başqa cür. “Özlərindən əvvəl Nuh qövmü də yalanladı və özlərindən sonra (sayı çox) təriqətlər də. Hər ümmət, öz elçilərini (susdurmaq üçün) tutmağa cürət etdi.” Hz. Mehdi (ə.s)-ın da niyə tutulacağını, niyə həbsə atılacağını biz buradakı ayədən anlayırıq. Bax; “öz elçilərini (susdurmaq üçün) tutmağa cürət etdi” deyir. “Hər ümmət  bunu mütləq etdi” deyir Allah. “Haqqı, onunla qüvvədən qaldırmaq üçün, “batilə əsaslanaraq” mübarizəyə girişdilər.”

Yəni darvinist, materialist işlər gördülər, yaxud ona bənzər. “Mən də onları tutdum. Artıq Mənim cəzalandırmağım necəymiş?” deyir. “Görmüş oldular” deyir. 8-ci ayə; “”Rəbbimiz, onları Ədn cənnətlərinə sal ki, onlara (bunu) vəd etdin; atalarından, yoldaşlarından və soylarından saleh olanları da.”” Deməli, insanlar… ardı...

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ADININ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN ADINA UYĞUN OLMASI

 

… sizə…, adı ƏHMƏD, atasının adı Abdullah olan hz. Mehdini rəis etmişdir. Ona qatılın. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)

… ona qatılın, O Mehdidir. Adı da Əhməd ibn Abdullahdır… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8-ci nəşr, səh. 165)

Əbu Davud ilə Tirmızinin İbni Məsud (r.ə)-dən nəql etdiklərinə görə, Allahın Elçisi (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Onun adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun olacaq…”(Kıyamet Alametleri, Genişləndirilmiş 9-cu nəşr, səh.159-160)

…”Məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçisiyəm” demişdi. (Saff surəsi, 6)    

feuille vigne

Hz. Mehdi (ə.s)-IN “HİDAYƏT VERƏN” MƏNASINI VERMƏSİ

Sizdən və ya sonra gələnlərdən biri ona çatsa, qar üstündə sürünərək də olsa ona qatılsın. Şübhəsİz kİ, ONLAR HİDAYƏT BAYRAQLARIDIR. (Ramuz El Ehadis, 1-ci cild, səh.298, no:2)

… Biz dedik “Hamınız oradan yerə enin! Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstərİcİsİ gəldİkdə Mənim yol göstəricimin ardınca gedənlərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (Bəqərə surəsi, 38).

Və onları, Öz əmrimizlə doğru yola… ardı...

 

Nur surəsinin 55-ci ayəsində Axırzamana və hz. Mehdi (ə.s)-a işarələr

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir. (Nur surəsi, 55)

1.

“Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, …”

 

İfadəsiylə Allah səmimi olaraq iman edən müsəlmanlara hələ çatmamış ancaq mütləq çatacaq olan bir vədini bildirir. Bu vəd İslam əxlaqının dünya hakimiyyətidir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

2.

“…, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi…”

Allah insanlıq tarixi boyunca hz. Süleyman (ə.s) və hz. Zülqərneyn (ə.s) vəsiləsiylə din əxlaqını iki dəfə dünya üzərində hakim etmişdir. Allah həm hz. Süleyman (ə.s)-a, həm də hz. Zülqərneyn (ə.s)-a böyük bir güc və iqtidar vermişdir. Quranda hz. Süleyman (ə.s)-ın əmrində cinlər olduğu və onun xidmətində çalışdıqları, ayrıca küləyi və mis mədənini də Allahın Süleyman (ə.s)-ın əmrinə verdiyi bildirilir (Səba surəsi, 12). Allah hz. Süleyman (ə.s)-a müxtəlif başqa elmlər də lütf etmişdir. O, Allahın diləməsiylə şeytanlara da hökm etmiş, quşlarla danışmış, qarışqaların öz aralarındakı danışıqlarını eşidə bilmişdir.… ardı...