Hörmətli Adnan Oktar

MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

“Qaim qiyam edəcək olan Mehdi mənim övladlarımdandır. Adı mənim adım, ləqəbi mənim ləqəbim, xasiyyəti mənim xasiyyətim, davranışları da mənim davranışlarım kimi olacaqdır. İnsanları mənim dinimə çağıracaq, Allahın kitabına dəvət edəcəkdir. Ona itaət edən mənə itaət edər. Ona üsyan edən mənə üsyan edər. Zühurundan əvvəl onu inkar edən məni inkar etmişdir. Onu təkzib edən, yalanlayan məni təkzib etmişdir. Onu təsdiq edən məni təsdiq etmişdir. Onu, (Hz. Mehdi (ə.s))-ı təkzib edənləri, yalanlayanları onun haqqındakı sözlərimi inkar edənləri, ümmətimi yoldan çıxaranları Allah nəzdində şikayət edəcəm. Zalımlar yaxında etdiklərinin nəticəsini görəcəkdir.” (Biharul Envar, cild 51, səhifə 73.)

Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-dən hədis. “Övladlarımdan Mehdini inkar edən məni inkar etmişdir.” (Biharul Envar, cild 51.)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın inkarı mümkün deyil, amma Allah qatındadır kim olduğu.

Gaybet-i Tusi Fazıldan, İsmail ibn Mahrandan, Eyman ibn Muhazdan, Rufai ibn Musadan, Muaviyə ibn Vahabdan, Əbu Abdullah Sadiq Həzrətləri də bu hədisi söyləyir: “Əhli-Beytimdən Qaim Mehdi zamanında yaşama imkanı tapanlar nə qədər qismətlidirlər” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v.). “Onun çıxışından əvvəl ona, Mehdiyə inananlar, Mehdinin dostlarını sevənlər, Mehdinin düşmənlərindən uzaq duranlar mübarək olsun. Bu insanlar mənim ən yaxınlarımdır. Hesab günü dostlarım olacaqlar.”

Rufaidən köçürülən hədisə görə “Mənə görə Allahın… ardı...

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN VƏFATI

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də baş ağrısı meydana gəlmiş son zamanlarında, vəfatından əvvəl, alovlu bir xəstəliyə tutulmuşdur. Bir əli hz. Abbasın çiynində, bir əli də hz. Əlinin çiynində olduğu halda ayaqlarını sürüyə-sürüyə hz. Aişənin evinə girdi”, yəni çətinliklə gəlmişdir.

MaşaAllah, bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə gələn vəhylə “Bir qulu Allah, ona dünya gözəlliklərini verməklə”, yəni dünyadakı nemətlər, məhz evlilikləri, evi də gözəl idi Peyğəmbər (s.ə.v)-in, əhatəsi, sevdikləri “Öz dərgahındakı”, yəni Allahın Öz varlığında, “Öz mövqesindəki neməti vermə barəsində sərbəst buraxdı, amma qul onun yanındakı neməti seçdi.” Bax, üstüörtülü söyləyir, bir tək hz. Əbu Bəkr (ə.s) başa düşüb nə demək istədiyini. Əzrayıl (ə.s) gəlib, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “istəyirsənsə, canını alım” deyib “istəyirsənsə biraz daha ümmətinlə bərabər qal” deyib, “hansını istəsən” deyib. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də “mən Allahın yanına getmək istəyirəm” deyib. Amma, çox kübar bir üslub ilə soruşur Əzrayıl (ə.s). “İstəyirsənsə alım” deyir “canını.” Məhz, bildirdiyi o qapalı bir üslubla onu söyləyir, hz. Əbu Bəkr (ə.s) başa düşüb onun nə demək istədiyini. “Atalarımız-analarımız sənə fəda olsun” deyə qışqırıb hz. Əbu Bəkr (ə.s), Peyğəmbərimiz (s.ə.v) sakitləşdirib onu, “sakit ol ya Əbu Bəkr” deyib. Həyəcanlandığı üçün anladığını başa düşüb.

  1. ƏBU BƏKRİN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-Ə OLAN SEVGİSİ

“Ey Nas” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “mənə mal və dostluğu ilə ən… ardı...

 

HƏDİSDƏ BİLDİRİLDİYİNƏ GÖRƏ, HZ MEHDİNİN NAMAZI CƏBRAYILIN QILDIĞI NAMAZDAN MƏQBUL OLACAQDIR

Cəbrayıl (ə.s) iki rükət namaz qılmışdır. Namazı dörd min axirət günü davam etmiş. “Ya Rəbb kainat yaradıldığından bəri, görəsən, belə namaz qılan başqa bir qulun var mı?” demiş. Allah, “Axırzamanda gələcək ümməti Məhəmməddən, Həbibimin ümmətindən bir qulam” deyir. İmam Mehdi inşaAllah. “İki rükət namaz qılacaq. Xəta ilə, qəza ilə, hər cür düşüncələrlə” ağlından çox düşüncələr keçəcək o anda deyir. “Və neçə cür düşüncələrlə, neçə rükət qıldığını belə bilməyəcək” deyir. Yəni, ağlı o qədər qarışacaq ki, hadisələrin şiddətindən, dəccaliyyətin azğınlığından, amma namazını qılacaq deyir. “Onun qıldığı iki rükət namaz, sənin dörd min ildə qıldığın namazdan daha məqbul olacaq” deyir, Allah Təala. Fikri dağılacaq deyir, diqqəti dağılacaq hadisələrin şiddətindən, amma onun qıldığı namaz sənin dörd min ildə qıldığın namazdan daha məqbul olacaq deyir.

 

QURAN MÖCÜZƏLƏRİ ŞƏRHLƏRİ  -YENİ-

“Kim, Allahın ona, dünyada və axirətdə dəqiq olaraq kömək etməyəcəyini düşünürsə, göyə bir vasitə uzatsın, sonra dayandırsın və bir baxsın, qurduğu hiylə, onun hirsini sovuşduracaq mı?” (Həcc surəsi, 15) buyurur, Uca Rəbbimiz. Bu ayədə bəhs olunan “göyə bir vasitə uzatsın, sonra dayandırıb baxsın” ifadəsi  Habl (Hubble) kosmos teleskopuna işarə edə bilər. Çünki ifadə bir çox məlumatın üzərində işləyərək əldə edilən bir görüntüyə, bir şəkilə işarət edə bilər. Bax, bir vasitə. Habl (Hubble) teleskopu nədir? Vasitədir. Tam olaraq uyğunlaşır, vasitə. Yəni taxta, şüşə, o-bu filan demir, “vasitə” deyir. Sonra?

O şəkillər kəsilir bir yerə toplanır, elə deyil mi? Kosmosun şəkilləri bir yerə toplanır, kəsilərək bir araya gətirilir, bir xeyli şəkil əldə edilir. O vəziyyətdə, yəni gördüyü şəkildə bir fövqəladəlik olur, imani fövqəladəlik olur, amma yenə əsəbi sakitləşmir. Dinə, İslama, Qurana qarşı hirsi soyumur. Halbuki, o möcüzəni görəndə, o böyüklüyü görəndə, iman etməlidir, göyün o ağlasığmaz gözəlliyini görəndə, böyüklüyünü görəndə təsirlənməlidir. Allah “buna baxmayaraq yenə də təsirlənməz” deyir. Bax, vasitə qətidir, şəkillər kəsilir, bir yerə toplanır, onu da açıqlayır Quran, amma adam bundan təsirlənmir deyir oradakı kimsə. Yəni, əlaqədar şəxsi söyləyir. Tam olaraq uyğunlaşır təbii ki.

 

“Əbu Ləhəbin iki əli qurusun; qurudu da. Var-dövləti və… ardı...

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN HƏYATI HAQQINDA YENİ ŞƏRHLƏR

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Əli (ə.s)-ın yaşı az olmasına baxmayaraq, Yəmənə qazı hakim olaraq göndərdi, bilirsiniz. “Ya Rəsulullah, mən qazılıq edilməsini bilmirəm” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə çox şirin. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o böyük əlini -böyük ovuclu idi- sinəsinə qoyur, hz. Əli (ə.s)-ın, “Ya Rəbb bunun qəlbinə doğru şeyləri bildir, həmişə doğru söyləməyi nəsib et” deyir. Mükəmməl qazılıq edib ondan sonra, dərhal hökm verərmiş, heç tərəddüd etməzmiş.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Şübhəsiz Allah Təala inəyin otu yeyərkən ağzında o tərəf-bu tərəfə çevirdiyi kimi sözü ağzında o tərəf-bu tərəfə çevirərək lüğət parçalayan kişiləri sevməz” deyir. Var elə tiplər “əə” filan deyə danışırlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də isə üslub mükəmməldir. Tirmizidə var, Əbu Davudda var.

“Gözəl danışır dedirtmək üçün uzun-uzun danışanlar, sözünü bəyəndirmək üçün ağzını şişirdə-şişirdə söz deyənlər, çoxbilmişlik etmək üçün lüğət parçalayanlar isə, ən sevmədiyim və qiyamət günü mənə uzaq məsafədə olacaq şəxslərdir” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Heç xoşu gəlmir Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in. O qədər çox ki, elə ədəbiyyat danışanlar. Səmimi olmalarını istəyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Çox təəccüblüdür, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə  bir şey şərh etməsi.

MaşaAllah. O bütləri qırmaq üçün, yüksək Kəbənin içindəki bütləri, ora çatmaq üçün bir pillə lazım idi. Hz. Əli (ə.s) əyilir, “Ya Rəsulullah çıx belimə də, ordan siz çıxarsınız”… ardı...