gəlmək

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Dedilər ki: “Öldüyümüz, bir torpaq və bir sümük olduğumuz zaman, həqiqətən biz mi dirildiləcəkmişik?” 82-də küfr əhli deyir. “And olsun, bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza edilmişdi; bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa bir şey deyildir” deyirlər. “Bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza” yəni ” bu, onsuzda qədim dinlərdə də vardır ” deyirlər, yəni “ölüm, ölümdən sonra dirilmə; biz buna inanmırıq.” Deyirlər. “Bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa bir şey deyildir.” “Bunlar bir əfsanədir” deyirlər, “yəni belə qədim mifoloji məlumatlardır. Buna görə əfsanədir. Bunların bir həqiqəti yoxdur” küfr əhli, tüğyan deyir. “De ki: “Əgər bilirsinizsə (söyləyin:) Yer üzü və onun içində olanlar kimindir?” Yəni “yer üzü və içində olanlar kimindir?” “Allahındır” deyirlər. “Amma” deyir, “mən Allahı qəbul edirəm; dini qəbul etmirəm” deyir. Elə tiplər də vardır. İndi Quran ona diqqət çəkir. “Allahındır” deyəcəklər. De ki: “Yenə də öyüd alıb-düşünməyəcəksinizmi?” “De ki: “Yeddi göyün Rəbbi və böyük Ərşin Rəbbi kimdir?”

Yəni “göyü kim yaratdı? Ərşi kim yaratdı?” deyir. “Allahındır” deyir yenə, “Allah yaratdı” deyir. “De ki: “Yenə də çəkinməyəcəksinizmi?” deyir Allah. “De ki: “Əgər bilirsinizsə (söyləyin:) Hər şeyin mələkutu (mülk və rəhbərliyi) kimin əlindədir? Ki O, qoruyarkən Özü… ardı...

 

Adnan Oktarın 8 Fevral 2011də Kaçkar Tv-dəki söhbətindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun” Allah deyir, “Biz Nuhu öz qövmünə (elçi olaraq) göndərdik. Beləcə, qövmünə dedi ki: “Ey qövmüm, Allaha qulluq edin. Sizin Ondan başqa İlahınız yoxdur, yenə də çəkinməyəcəksinizmi?” Bax, həyatın istiqaməti çox qısadır. Allah var, Allah birdir, Ona qulluq edin, bir də çəkinin deyir, “çəkinməyəcəksinizmi?” deyir. “Bunun üzərinə, qövmündən inkar etmiş öndə gələnlər.” Baxın, inkar edir, bir də öndə gələn. “Dedilər ki: “Bu, sizin bənzəriniz olan bir bəşərdən başqası deyil.”” Ümumiyyətlə, nə vaxt bir Mehdi (ə.s) gəlsə, nə vaxt Peyğəmbər gəlsə, mütləq ki, bəyənməmişlər. Yəni “bəşərə bənzəyir, bir şeyi yoxdur, qılığı, paltarı, rəftarı eynilə sizin kimi bir insandır” deyir.

“Yeyir, içir, gəzir, danışır, zarafatlar edir, yəni nə fövqəladəliyi var ki” deyirlər. “Sizə qarşı üstünlük əldə etmək istəyir.” Yəni hakim olmaq, Mehdilik tələbi, səltənət tələbi, güc tələbi bunun üçün gəldi deyirlər, məqsədi budur deyirlər. “Əgər Allah (qarşıya qoyduqlarını) diləmiş olsaydı, şübhəsiz, mələklər endirərdi. Həm biz keçmiş atalarımızdan da bunu eşitmiş deyilik.” “Əgər” onlar deyir, Allah qarşıya qoyduqlarını diləmiş olsaydı”, elə bir şey etmək istəsəydi şübhəsiz, mələk endirərdi. “Niyə bir insan göndərsin” deyirlər. “Bir insan niyə Peyğəmbər olsun, mələyin şəxsən özü gəlir, o Peyğəmbər olardı” deyirlər.… ardı...

 

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı reportajı (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Məryəm surəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. “İnsan əvvəldən, heç bir şey deyilkən,” Allah 67-ci ayədə deyir. “Həqiqətən, Bizim onu yaratmış olduğumuzu (heç) düşünmür mü?” “Heç bir şey deyildiniz” deyir. Daha əvvəl yox idiniz, indi varsınız. Tərtəmiz, rəngli bir görünüş, amma üçölçülü təsvir, görünüş dəqiqliyinə görə həqiqətən qarşısında var zənn edir, belə yəni bu şəkildə. Halbuki, maddənin əsliylə deyil, görünüşü ilə təmasda olur, lakin görünüşüylə əlaqəli olduğundan da xəbəri yoxdur. Dünyanın 99,99%-i bu həqiqətdən xəbərsizdir, elmi bir həqiqət olduğu halda.

“Heç düşünmür mü” Allah deyir, nə etməsi lazımdır insanın? Düşünməsi lazımdır. Bax, “heç düşünmür mü?” Allah düşünmür mü demir bax, “heç düşünmür mü”. Adam heç düşünmür. Lahmacun yeyir, yatır, işinə-gücünə baxır. Allah düşünmələrini söyləyir. “And olsun Rəbbinə, onları da, şeytanları da mütləq həşr edəcəyik,” yəni hamsını axirətdə sorğu-sual edəcəyəm” Allah deyir. “Sonra onları cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökmüş olaraq gətirəcəyik.” Yəni qürurunu qırmaq üçün edilir. Diz üstə Allah “Cəhənnəmin ətrafında” yəni cəhənnəmin içərisində deyil, Allah əvvəl cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökdürür. Çünki müsəlmanlar da o bölgəyə gəlir, cəhənnəmin ərazisinə gəlirlər, lakin küfr diz çökmüş olur.

Allah müsəlmanları ayırır, onların önlərində və sağlarında işıq olur və yanlarında onlara köməkçi… ardı...

 

Adnan Oktarın 7 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

BERİL XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram;“Artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda əsla şübhədə olma. Daha əvvəllər ataları necə tapınırdılarsa, onlar da ancaq belə tapınırlar. Şübhəsiz, Biz paylarını azaltmadan onlara ödəyəcəyik.”

ADNAN OKTAR: Darvinistlər nə edirlər? Eynilə ataları kimi tapınırlar. Ataları şumerlər necə tapınırdılar? Nə deyirdilər? “İnsanlar palçıqdan oldu deyirdilər” deyil mi? “Təsadüfən oldu.” Qədim Misir nə deyirdi? “Nilin palçıqlarından təsadüfən oldu” deyirdi. İndikilər nə deyir? “Palçıqdan təsadüflər nəticəsində oldu” deyir. Ayə nə deyir? Şeytandan Allaha sığınıram; “Daha əvvəl ataları necə tapınırdılarsa, onlarda ancaq elə tapınırlar” deyir Allah. Eyni ağıldadırlar yəni.

quran_karim

 

“İsa (ə.s) onu (sandığı) alıb açacaq və içində bir möhür, min kitab tapacaq, bu kitablarla islamı canlandıracaq.”  (Risalet’ül Meşrepelverdi fi mezhebibil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, səh. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Hədisdə verilən məlumatdan hz. İsa (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə möhürlənilmiş kitabları hazır tapacağı, bu mükəmməl əsərlərlə islamı təbliğ edəcəyi aydın olur.


R0394