dəccal

Adnan Oktarın 4 fevral 2011 Kocaeli Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Zumər surəsi, bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. 22-ci ayə; “Allah, kimin köksünü İslama açmışsa,” deməli, Allahın köksünü İslama açması lazımdır. Gedib təbliğ etməklə, müasir olmaqla, artist hərəkətlərlə din yayılmır. Allahın ilk əvvəl köksünü İslama açması lazımdır. “Artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi? Lakin Allahın zikrindən (yana) ürəkləri qatılaşmış olanların vay halına. Məhz onlar, açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər.” Ayə şəddəsiz 1990, şəddəli 2022 tarixini verir. 22-ci ayə. 2-lər hakimdir. “And olsun,” deyir Allah, and içir. “Biz bu Quranda, bəlkə öyüd alıb düşünərlər deyə,” bax, öyüd alacaq və düşünəcək. Deməli, düşünmək çox əhəmiyyətlidir.  Allah nə deyir? “And olsun, Biz bu Quranda, bəlkə öyüd alıb düşünərlər deyə, insanlar üçün hər bir nümunədən verdik.” Deməli, Quranda verilən hər bir nümunəni dərindən düşünəcəyik, inşaAllah. “Əyriliyi olmayan ərəbcə bir Qurandır (bu). Ümid edilər ki, çəkinərlər. Heç şübhəsiz, sən də öləcəksən, onlar da öləcək” deyir Allah, ölümə də diqqət çəkir. Heç kim dünyada əbədi deyil. “Sonra şübhəsiz sizlər, qiyamət günü Rəbbinizin hüzurunda mübahisə edəcəksiniz.” Orada haqsızlığa məruz qaldısa, Allaha şikayət edir. “Ya Rəbb, bu, mənə bu şəkildə haqsızlıq etmişdi” deyir, inşaAllah. “De ki: “Allah, mənə yetər. Təvəkkül edəcək olanlar, Ona təvəkkül etsinlər.”… ardı...

 

Adnan Oktarın 2 yanvar 2010-cu il Qaziantep Olay TV və Kral Qaradəniz TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Fatir surəsi: “Ey insanlar, heç şübhəsiz, Allahın vədi haqqdır;” İslam dünyaya hakim olacaq, ayə var, qətidir. “Elə isə dünya həyatı sizi aldatmasın”, yəni dünyanın mənfəəti, uşaq-muşaq, yemək-içmək o-bu aldatmasın. “…Və yalançılar da sizi Allah ilə (Allahın adından istifadə edərək) aldatmasın”. Baxın, bu çox əhəmiyyətlidir, bir qisim xurafatçılar çıxıb deyəcək ki, Allahın vədi yoxdur, İslam hakim olmayacaq, İslamiyyət artıq keçdi deyəcəklər, yəni elə bir şey yoxdur, bir sıra saxtakarlar artıq ümidinizi kəsin deyəcəklər, buraxın deyəcəklər, inşaAllah. Və bunu Allah və din adına söyləyəcəklər. Quranda onsuz da İslamın hakimiyyətindən bəhs edilmir, sən haradan çıxarırsan deyəcək.

Allahın vədini inkar edəcək bir çox ayə olduğu halda “və yalançılar sizi Allahın adından istifadə edərək aldatmasın”. Məsələn, İstanbulda çıxacaq o xurafatçı da elə edəcək, insanları Allah ilə aldadacaq və klassik yalançı olacaq. Yəni Allah şişirdilmiş şəkildə  onun yalançı olduğunu insanlara göstərəcək. Ya Rəbbim, insanlar mən anlamadım deməyəcəklər, yəni İstanbuldakı o azğın xürafatçıların hərəkətlərini, yalançı olduqlarını bütün şiddəti ilə, bütün açıqlığı ilə görəcəklər. Axırzamanda gələcəyi vəd edilmiş mühüm bir şəxsdir, Axırzaman şəxsidir, inşaAllah. “Yalançılar da sizi Allah ilə (Allahın adından istifadə edərək) aldatmasın” ayənin birinci qismi 2015 tarixini verir,… ardı...

 

Adnan Oktarın 29 iyul 2010-cu il tarixli HarunYahya.TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Bax açdım, Yasin surəsi çıxdı, oradan oxuyum. Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun hikmətli Qurana!” Yəni, hikmət dolu Qurana. Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən,” ayə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir. İkinci işarəli mənası Mehdi (ə.s)-a baxır. Mehdi (ə.s) da göndərilən elçilərdəndir inşaAllah. doğru yoldasan”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də doğru yoldadır. Mehdi (ə.s) da doğru yoldadır. Bu Quran Qüdrətli və Rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki,” “Allahın endirdiyi bir kitabdır” -deyir. Bax, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən”. Həm Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövrünə baxır, həm Axırzamana baxır. Çünki, bax, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən”.

Həqiqətən indiki cəmiyyətdə dini məlumat çox zəifdir. Türkiyədə də bəzi yerlərdə çox azdır dini məlumat. Yəni, Quran haqqında məlumatları azdır. Atalarının da məlumatı az olur, özlərinin də az olur. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi. Çünki onlar iman gətirməzlər”. Yəni izah etsən də inanmazlar deyir Allah. Həqiqətən, Biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır”. Yəni təkəbbürlü, özünü bəyənən, ağlı donmuş, başı işləməyən, amma özündən razı. Bir metr uzağını belə görə… ardı...

 

Adnan Oktarın 27 fevral 2011 Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

 

Allah nə deyir; “gecikmədən” deyir. Təcili. Dəccal çıxdısa, gecikmək olmaz. “Gecikmədən Firona,” dəccala, “gedərək deyin ki: “Həqiqətən biz, aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik.”” “Allah bizi Mehdi olaraq göndərdi, hidayət elçisiyik” deyirlər, inşaAllah. “İsrailoğullarını bizimlə birlikdə göndərməyin üçün (sənə gəldik).” “Burax bizləri” deyirlər, “müsəlmanları burax. Rahatlayaq.” “(Getdilər və Firon:) Dedi ki:” Dəccal deyir ki; “Biz səni içimizdə daha uşaqkən böyütmədikmi?” Daha kiçikkən biz səni böyütmədikmi deyir. Hz. Mehdi (ə.s) da eyni şəkildə böyük bir şəhərdə böyüyəcəkdir.

“Sən ömrünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi?” Onu öz ağlıyca başına vurur, axmaq olduğu üçün dəccal. Mehdilər həmişə dəccallarla iç-içə olublar, görürsünüzmü? Dəccallara çox yaxın yaşamışlar. “Sən ömürünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi? Və sən, edəcəyin işi (cinayəti) də işlədin; sən nankorlardansan.” Ona böhtan atır, təhqir edir. “(Musa) Dedi ki: “Mən onu etdiyim zaman cahillərdən idim.”” “Qəsdən etmədim” deyir. “Sizdən qorxunca da, dərhal aranızdan qaçdım; sonra Rəbbim mənə hökm (və hikmət) verdi və məni göndərilən (elçilərdən) etdi.” “Məni Mehdi etdi, məni təbliğçi etdi” deyir, inşaAllah. “Mənə qarşı lütf-dediyin nemət də, İsrailoğullarını kölə etməyinə görədir.”

Yəni “mənə lütf kimi göstərdiyin, nemət kimi göstərdiyin, başıma vurduğun hadisə də İsrailoğullarını kölə olaraq aldın” deyir, “kölə olaraq… ardı...

 

Adnan Oktarın 28 yanvar 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Səba surəsi, 34-cü ayə; “Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində yaşayan öndə gələnləri”:

“Həqiqətən biz, sizin özüylə göndərildiyiniz şeyi tanımırıq” demişlər.” Məsələn, indi də Mehdi (ə.s)-dan bəhs edirik, insanlar “biz Mehdi (ə.s)-ı tanımırıq” deyirlər. “İsa Məsih (ə.s) enəcək” deyirik, “onu da tanımırıq” deyirlər.

“Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində yaşayan öndə gələnləri”,” bəzi dindar yoldaşlar var, xalq ifadəsi ilə bir az varlanmış, özünə bir holdinq açmış, iş yerləri qurmuş, “görməmişin avtomobili olmuş havaya uçmuş” deyərlər, adam qudurur.

Pozadan-pozaya, haldan hala, şəkildən-şəklə girir və şişir və şişincə də ağlasığmaz şərhlərlə, ağlasığmaz inkarlarla nə İslam Birliyini istəyir, nə Türk-İslam Birliyini istəyir, nə Mehdi (ə.s)-ı, nə İsa (ə.s)-ı istəyir.

Daima da bir ayağı həccdə, bir ayağı Şamda, görən də son dərəcə dindar zənn edər.

ALTUĞ BERKER: İndi oxuduğunuz ayənin daha əvvəl ayə və surə nömrəsi etibarilə İstanbula işarə etdiyini söyləmişdiniz, hocam.

ADNAN OKTAR: Bəli, Səba surəsi 34-cü surədir, ayə nömrəsi də 34. “Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində  yaşayan öndə gələnləri”: “Həqiqətən biz, sizin özüylə göndərildiyiniz şeyi tanımırıq” demişlər.”

Əbcədi də Mehdi (ə.s)-ın çıxış… ardı...