çox az

 

Hz. Mehdi (ə.s)-a çox az sayda insan tabe olacaq

Həsən ibn Salehi Bezzazdan: Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissələm belə buyurdu:

 

“DOĞRUSU MƏNİM OĞLUM, MƏNDƏN SONRAKI QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR). UZUN ÖMÜRLÜLÜKDƏ VƏ QEYBİNDƏ) PEYĞƏMBƏRLƏRİN SÜNNƏSİ ONDA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DA) BAŞ VERƏCƏK. BU MÜDDƏT ÇOX UZANDI DEYƏ BƏZİ ÜRƏKLƏR DAŞ KİMİ SƏRTLƏŞƏCƏK. ALLAHIN, ÜRƏYİNƏ İMAN YAZDIĞI VƏ RƏHMƏTİYLƏ DƏSTƏKLƏDİYİ  KƏSLƏR  XARİCİNDƏ ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A_) İNANAN QALMAYACAQ.” (Kamal-ud Din, səh. 526 və Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 224)

 

image0016ve6tm8xcuu7Hz. Mehdi (ə.s), peyğəmbərlərdə olduğu kimi uzun və əziyyət dolu bir ömür sürəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeyb dövrü olacaq, hətta bu qeyb dövrünün uzun olması, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar tərəfindən tanınmasının, zühurunun bəzi kəslərin zənn etdiyindən daha uzun sürməsi imanı zəif bəzi kəslərin ürəklərinin qatılaşmasına səbəb olacaq. Bu səbəblə, hz. Mehdi (ə.s)-a inananlar 313 nəfər kimi çox az bir sayda adam qalacaq. Bu kəslər Allahın ürəklərinə xüsusi olaraq iman yazdığı, çox səmimi insanlar olacaq.

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybi əsnasında ona yalnız çox az sayda insan inanacaq.

“… BİLİN Kİ, OĞLUMUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QEYBİ ÇOX UZUN SÜRƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, İMANLARINI ALLAHIN QORUDUĞU KƏSLƏR XARİCİNDƏ BÜTÜN İNSANLAR BU BARƏDƏ ŞÜBHƏYƏ DÜŞƏCƏKDİR.” ( Bihar-ül Ənvar, 51-ci cild, səh. 160; Isbat-ül Hüdat, 6-cı cild, səh. 427.)

A0065

 

 Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri gənclərdən ibarət olacaq və çox az sayda olacaq

Hüqeym İbn Sad belə deyir: İmam Əmir əl-möminin Əli (ə.s)-ın belə buyurduğunu eşitdim. Qaim (ə.s)-ın səhabələri gəncdir və aralarında yaşlı yoxdur. Ancaq gözdəki sürmə və ya azuqədəki duz qədərdirlər, azuqədəki ən az şey duzdur.

53

Hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri gənclərdən ibarət olacaq, aralarında yaşlı olmayacaq. Ancaq digər bir çox hədisdə bildirildiyi kimi sayları çox az olacaq. Bilindiyi kimi hədisi-şəriflərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin sayının, təxminən, 314 nəfər olduğu bildirilir.

 

(İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, sf. 96)