tələbələr

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri internet vasitəsiylə ünsiyyət qura biləcəklər

“…Onlar (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) BÜTÜN DÜNYANI DƏQİQƏLƏR İÇƏRİSİNDƏ QƏT ETMƏ gücünə sahibdirlər.” ( Bihar-ül Envar,  52-ci cild, səh. 318; Mikyaal al-Makaarem, 1- ci cild 1, səh.148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

92

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri gənclər olacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinin çoxu gənclərdən ibarət olacaq. Aralarında az sayda yaşlı olacaq.  (Biharl Envar, c. :52, səh. :334)

Tarixdə bir çox peyğəmbərin köməkçiləri gənclər olmuşdur. Allah Yunus surəsinin 83-cü ayəsində bu şəkildə buyurur:

 

Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən (və ya Firon camaatından) yalnız kiçik bir dəstə (nəsil) iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi. O, (küfr və azğınlıq etməkdə) həddi aşmışdı. (Yunus surəsi, 83)

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinin gənclərdən ibarət olacağı bildirilir. Axırzamanda iman etməyən kəslərin çox olması və dəccalın fitnəsinin qorxuducu olmasının vəsiləsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin əksəriyyətini gənclər təşkil edəcək.

 

 

A0048

 

“Ey yüz il sonra gələnlər” ifadəsi hz. Mehdi (ə.s) Bədiüzzamandan səslənişdir

Əziz qardaşlarım!
Eski Səidin mətbuatdakı köhnə əsərlərindən biri əlimə keçdi. Maraqla və diqqətlə baxdım. Bu gələn bənd qəlbə gəldi. Münasibdirsə, Məktubatın axırında yazılsın.
Əvvəla: Azadlığın üçüncü ilində əşairlər arasında hökuməti məşruayı əşairə tam bildirmək və qəbul etdirmək üçün Ərtuş əşairi içində xüsusilə Küdan və Mamhurana verdiyi dərs və 1329-cu ildə Mətbəə-i Əbüzziyada tabe edilən, qırx bir il əvvəl tabe edilmiş, lakin təəssüf ki, iyirmi-otuz ildən bəri axtarırdım. Tapa bilməmişdim. Bu dəfə biri nüsxə tapıb mənə göndərmişdi. Mən də Eski Səid başlığını götürüb və Yeni Səidin sünuhatıyla diqqətlə mütaliə etdim.

Anladım ki, Eski Səid qəribə bir hissi kablelvuku ilə, otuz -qırx il sonra indiki hadisəyə gələn hadisələri maddiyə və mənəviyyəni hiss etmiş və bədəvi Ekrad aşairi pərdəsi arxasında, bu zamanın mədəni pərdəsini özlərinə maska edən və vətənpərvərlik pərdəsi altında dinsiz və həqiqi bədəvi və həqiqi mürtəce, yəni, bu milləti, islamiyyətdən əvvəlki adətlərinə sövq edən xainləri görmüş kimi, onlarla danışıb başlarına vurur.

İkincisi: O mətbuatdakı əsərin yüz beşinci səhifədən də yüz doqquza qədər olan hissəsinə diqqətlə baxdım. O zamanda aşairə dərs verdiyim o suallar və cavablar vaxtında, mühüm bir vəli içlərində tapılırmış. Mənim də xəbərim yox. O məqamda şiddətli etiraz etdi.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri ilə əlaqədar bəzi hədislər

“Onlar uzaqgörən, təqvalı və təvazökardırlar. Dünya malına maraq göstərməzlər, imanlı və mədəniyyətlidirlər,…. Gecələr ibadət edərlər, gündüzlər aslandırlar. Mərhəmət, şəfqət, qürur və cihad əhlidirlər. Polad ürəkli və güclü bir imana sahibdirlər. Yorulmaq bilməzlər, güclüdürlər. O qədər dözümlüdürlər ki, dağlara göndərilsələr belə dəlik-deşik edər, yerindən oynadarlar. Haqqa inanan, hz. Mehdi (ə.s)-a itaət edib təslim olan, şəhidlik aşiqi, Allaha daha yaxın olmaq üçün can atan, təhlükələrin və çətinliklərin eşiyində yetişmiş fədakarlar, … cihad (səy göstərən) və şahidlik aşiqidirlər, səbirlidirlər. Təvəkkül onların yol azuqəsidir. Polad ürəkli, dəmir iradəli, gecə namazlarını qılan, qənaətkar, hər biri qırx igid gücünə malik olan mərd insanlardır.” (Safı Golpeygani, Muntahabul-Əsər, s. 486) 

“SANKİ ONLARI GÖRÜRƏM. EYNİ RƏNGDƏ, EYNİ BOYDA, ÜZLƏRİ EYNİ VƏ PALTARLARI DA EYNİ… OLARAQ HƏZRƏTİ MEHDİYƏ BEYƏT EDƏRLƏR.” (İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s. 122)        

Bu iki hədis Cevad Muhaddisinin “Ümid Sabahı” kitabının 55-ci  səhifəsində bildirilir.

1298628827_www_harikasozler_net_-_cennet_kuular