donuz

“Ümmətimin içində qorxunc hadisələr olar, İNSANLAR SIĞINMAQ ÜÇÜN ALİMLƏRİNİN YANINA GƏLƏRLƏR VƏ BİRDƏN-BİRƏ ONLARIN MEYMUN VƏ DONUZ OLDUQLARINI GÖRƏRLƏR.” (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve AhirZaman Alametleri Muhtasaru Tezkiretil Kurtubi, səh. 470)     

 

Axırzamanda bir qisim saxta din alimləri darvinizmi müdafiə edəcək və özlərinin təkamüllə meydana gəldiklərinə inanacaqlar. Özlərinin meymun, yəni bir növ heyvan olduqlarını iddia etdikləri üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də bu kəsləri “meymun” olaraq xarakterizə etmiş; “meymunlar kimi olacaqlarını” xəbər vermişdir.

 

Hədisdə ayrıca bəzi saxta din alimlərinin də, donuz kimi inadkar, sərt, sevgisiz, təcavüzkar, hər tapdığını yeyən, şəfqətsiz və ruhsuz olacaqlarına işarə edilmişdir.

R0042

 

Quş və donuz qripi Axırzaman əlamətlərindəndir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) 1400 il bundan əvvəl, Axırzamanda insanların arasında iki epidemik xəstəliyin yayılacağını bildirmişdir. Həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu xəstəliklər haqqında verdiyi təfərrüatlı məlumatlar, bunları asanlıqla təsbit etməyimizə imkan verir. Adı keçən xəstəliklər Axırzaman əlamətlərinin daha çox yaşandığı son illərdə bir-birinin ardınca ortaya çıxan; hər ikisi də ölümcül və epidemik xəstəliklər olan quş və donuz qripləridir. (Doğrusunu Allah bilir). Bu mövzudakı bəzi hədislər aşağıdakı kimidir:

“Qiyamətdən əvvəl altı şey olar: …Sonra çox ölən olar. Sizin içinizdə qoyunların burunlarından axan və birdən öldürən xəstəlik kimi ölümcül iki xəstəlik yayılacaq”.
(Sahih–i Buhari, cizye (2/278 fethul bari))

 

 

“İnsanlarda şiddətli qorxu olmadıqca hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz. Ondan əvvəl zəlzələlər, fitnələr, insanların başına gələn bəlalar və taun (vəba) xəstəliyi zühur edəcək … Məhz o vaxt (hz. Mehdi (ə.s.)) zühur edəcək. Ona yetişənə və onun köməkçilərindən olanlara müjdələr olsun. Ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) müxalif olanlara və əmrinə qarşı çıxanlara təəssüflər olsun”.

(Fera idu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam el-Mehdi el-Muhtazar)

A/H1N1 donuz qripi ilə AH5N quş qripi virusları bu heyvanların tənəffüs yollarındakı hüceyrələrin alıcılarına yerləşir. Həm quşlar, həm də donuzların milyon ildir mövcud olan canlılar olmalarına baxmayaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyi kimi bu zamanda epidemik xəstəliklərə… ardı...