sınamaq

Adnan Oktarın 29 iyun 2011 A9 tv, tv Kayseri və Samsun Aks tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Ənkəbut surəsi, şeytandan Allaha sığınırıq. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla; “Əlif, Lam, Mim. İnsanlar, (yalnız) “İman etdik” deyərək, sınanmadan buraxılacaqlarını mı sandılar?” Biz iman etdik, Allahı çox sevirik deyir, yaxşı gözəl, bax, amma Allah deyir ki, “İman etdik deyərək, sınanmadan”, sınanmadan, “bıraxılacaqlarını mı sandılar?” Sizi sınayacağıq deyir Allah. Nəylə? Xəstəliklər, dərdlər, əziyyətlər, çətinliklər, nəfsin istədiyi şeylər, hər şey. “And olsun, onlardan əvvəlkiləri sınadıq.” Bütün dünyanı sınadım deyir Allah, bir tək sizi deyil. Hz. Adəm (ə.s)-dan etibarən müntəzəm sınama davam edir. “Allah, həqiqətən, doğruları da bilir və həqiqətən, yalançıları da bilir.” Kim doğrudursa, onu Mən bilirəm deyir Allah, yalançını da bilirəm deyir. Çünki doğrunun doğru söyləməsini Allah yaradar, yalançının yalan danışmasını da Allah yaradar. Hamısı Allahın idarəsindədir. “Yoxsa, pislikləri edənlər, Bizi (aşıb) keçəcəklərini mi sandılar? Nə pis hökm edirlər?” deyir Allah. Mən hamsının fərqindəyəm deyir Allah, Mən hamsını bilirəm deyir, çünki Özü yaradır Allah. “Kim Allaha qovuşmağı ümid edirsə, heç şübhəsiz, Allahın (təsbit etdiyi) müddəti yaxınlaşaraq-gəlir. O, eşidəndir, biləndir.” Birdən oyandığında, birdən həyatın sonsuz olduğunu gördüyündə, bunu görəcək deyir Allah. Amma bu əvvəldən bildirilsə, imtahan qalxar. O zaman hz. Əbu Bəkr… ardı...

 

…Ölümü və həyatı yaradan Odur. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır. (Mulk surəsi, 2)

Allah kainatda mövcud olan hər şeyi müəyyən bir məqsədlə yaratmış və bu ayə ilə də insanın yaradılışındakı məqsədi açıqlamışdır. Dünya bir imtahan yeridir və müvəqqətidir . Həm bütün insanlar, həm də dünya üçün Allah Qatında zamanı müəyyən olunmuş bir son vardır. İnsanlar özlərinə verilən qısa ömrü, Allahın müəyyən etdiyi və Quranda özlərinə bildirilən sərhədlərə görə yaşamaqla məsuldurlar. Burada etdiklərinin qarşılığını isə axirətdə alacaqlar. (Cəhənnəm əzabı)

 

Allah insanları sınamaq üçün həyatı yaratmış və onları dünyaya müvəqqəti olaraq yerləşdirmişdir. Burada qarşımıza çıxan hadisələrlə bizi sınayır; iman edənlərlə inkarçıların müəyyən olması, inananların pisliklərdən təmizlənməsi və cənnət əxlaqına çatması üçün həyatı davam etdirir. Yəni dünya yalnız Allahın razılığını qazana bilməyimiz üçün bir sınanma və təlim yeridir. Dünyada olma məqsədimizin mahiyyəti, ilk olaraq hər şeyi yaradan Rəbbimizi lazımi kimi tanıyıb təqdir etmək, Onun əmrlərini və qoyduğu haramları dəqiqliklə qorumaqdır. Bununla yanaşı dünya həyatının keçici və saxta bir bəzəkdən ibarət olduğunu fərq etmək və həyatımızı axirəti hədəf alaraq tənzimləməkdir. Həyatını, axirəti əsas götürərək tənzimləyən bir insan, əslində dünyada da olduqca ən gözəl, rahat və dinc həyatı davam etdirər. İnsanın yaradılışına ən uyğun olan həyat tərzi Quranda bildirilmişdir və insan Quran əxlaqına uymaqla, Uca Allahın izni ilə bir mənada dünyanı cənnət bənzəri bir məkan halına gətirmiş olacaq.(Dünyada Dine Dönüş)