Mehdi (ə.s)

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Dedilər ki: “Öldüyümüz, bir torpaq və bir sümük olduğumuz zaman, həqiqətən biz mi dirildiləcəkmişik?” 82-də küfr əhli deyir. “And olsun, bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza edilmişdi; bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa bir şey deyildir” deyirlər. “Bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza” yəni ” bu, onsuzda qədim dinlərdə də vardır ” deyirlər, yəni “ölüm, ölümdən sonra dirilmə; biz buna inanmırıq.” Deyirlər. “Bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa bir şey deyildir.” “Bunlar bir əfsanədir” deyirlər, “yəni belə qədim mifoloji məlumatlardır. Buna görə əfsanədir. Bunların bir həqiqəti yoxdur” küfr əhli, tüğyan deyir. “De ki: “Əgər bilirsinizsə (söyləyin:) Yer üzü və onun içində olanlar kimindir?” Yəni “yer üzü və içində olanlar kimindir?” “Allahındır” deyirlər. “Amma” deyir, “mən Allahı qəbul edirəm; dini qəbul etmirəm” deyir. Elə tiplər də vardır. İndi Quran ona diqqət çəkir. “Allahındır” deyəcəklər. De ki: “Yenə də öyüd alıb-düşünməyəcəksinizmi?” “De ki: “Yeddi göyün Rəbbi və böyük Ərşin Rəbbi kimdir?”

Yəni “göyü kim yaratdı? Ərşi kim yaratdı?” deyir. “Allahındır” deyir yenə, “Allah yaratdı” deyir. “De ki: “Yenə də çəkinməyəcəksinizmi?” deyir Allah. “De ki: “Əgər bilirsinizsə (söyləyin:) Hər şeyin mələkutu (mülk və rəhbərliyi) kimin əlindədir? Ki O, qoruyarkən Özü… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ALTUĞ BERKER: Dünən ayə oxumuşdunuz, şərh etdiniz Ənbiya surəsi 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram; “And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz ərzə saleh qullarım varisçi olacaq” deyə yazdıq.” Belə dediniz, hocam; “Allah and içir, and olsun deyir, Mən yazdım deyir, Allah bunu deyincə o zaman Tövrat və Zəbura baxmağımız lazımdır. Baxdığımızda, Tövrat və Zəburda çox  əhatəli olaraq Mehdi (ə.s)-ın dünya hakimiyyəti izah edilir. Amma təxminən 100-ə yaxın şərh var. Tövratda 100-dən çox şərh var. Mehdi (ə.s)-ın xarici görünüşü, həyatı, qan axıtmayacağı, sülh dövrü olacağı, sosial ədalətin bütün dünyanı əhatə edəcəyi, hamısı çox təfərrüatlı yazır. Allah Quranda bizə bu əmri vermişdir. Hara baxın deyir Allah? “Tövrat və Zəbura orada görəcəksiniz” deyir” dediniz hocam, inşaAllah.

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Onlar: “Ey özünə Kitab endirilən (Məhəmməd). Həqiqətən sən cinlənmiş (bir dəli)sən,” dedilər” deyir, haşa. “Əgər doğrunu söyləyirsənsə, bizlərə mələkləri gətirməli deyildinmi?” Başının üzərində mələk olsun deyirlər, göstərsin sənin peyğəmbər olduğunu, söyləsin, deyirlər. Cübbəli nə deyir? “Madam Mehdi (ə.s) çıxacaq, başının üzərində bir mələk olsun, mələk də söyləsin onun Mehdi (ə.s) olduğunu” deyir. Bu, eynisi deyilmi? Məkkə müşrikləri də eyni şeyi istəyir, sən də eyni şeyi istəyirsən. Çox səhv yoldasan onun üçün nəsihət veririk, doğrunu göstəririk. Allah deyir ki, bax; “Haqq olmadan Biz mələkləri endirmərik. O zaman da onlara göz açdırılmaz.” Göz açdırılmaz nə deməkdir? Elə bir şey olduğunda pərişan edərəm, məhv edərəm deyir Allah, elə bir şey olduğunda. Çünki imtahan mühiti qalxır.

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Sən bizə həqiqəti mi gətirdin, yoxsa (bizimlə) oyun oynayanlardansan mı?” İbrahim (ə.s)-a deyirlər “Xeyr” dedi. Sizin Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir, onları Özü yaratmışdır və mən də buna şahidlik edənlərdənəm.” (Ənbiya surəsi, 55-56) Mən bundan əminəm deyir. “And olsun Allaha, sizlər arxanızı dönüb” Allaha and içir, “arxanızı dönüb getdikdən sonra, mən sizin bütlərinizə şübhəsiz bir tələ quracağam.” (Ənbiya surəsi, 57)  Yəni göz görə-görə açıq-aşkar etmərəm bunu deyir. Yəni üslubuyla edəcəyəm, amma bütün bütlərinizə tələ quracağam deyir. Anti bütdür, büt dağıdıcıdır. “Beləcə o, yalnız böyüklərindən başqa onları parça-parça etdi; bəlkə ona müraciət edərlər deyə.” (Ənbiya surəsi, 58) Bütün bütləri qırır. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Bütün bütləri qıracaq. Amma İbrahim (ə.s) bütlərdən birini saxlayır. Bəzən bütlərdən biri və ya ikisi saxlanılar. “Ona bəlkə müraciət edərlər deyə” deyir. O da İslama xidmət məqsədiylə olar. “Bizim ilahlarımıza bunu kim etdi? Şübhəsiz o, zalımlardan biridir” dedilər.” Araşdırırlar, kim etdi bunu deyirlər, bütün bütlərimiz getdi, yerlə bir oldu deyirlər. “Özünə İbrahim deyilən bir gəncin bunları diliylə doladığını eşitdik” dedilər.” (Ənbiya surəsi, 60) Hər yerdə izah edir o zamanlar. O zaman radio-televiziya yox idi. İbrahim (ə.s) da bazarlarda,… ardı...

 

Adnan Oktarın 18 mart 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Məryəm surəsi 12-ci ayə, “(Uşağın doğulub böyüməsindən sonra ona dedik ki:) “Ey Yəhya, Kitabı möhkəm tut.” Daha uşaq ikən ona hikmət verdik.” Mehdi (ə.s)-a uyğun şərh etsək;  “Ey Yəhya, Kitabı möhkəm tut.” Qurana qüvvətlə sarıl, “daha uşaq ikən ona hikmət verdik.” Deməli, inşaAllah uşaqkən hikmət verilməsi çox məqbuldur, deməli, gözəl danışmaq, hikmətli danışmaq əsaslı danışmaq çox məqbuldur. “Qatımızdan ona bir sevgi həssaslığı və təmizlik (də verdik).”

Axırzamana işarə edən yönüylə, hz. Mehdi (ə.s) çox sevgi həssaslığı olan bir insan olacaq. Sevgidən çox zövq alan, sevməkdən, sevilməkdən çox zövq alan bir insan olacaq və çox təmiz olacaq. Bütün müsəlmanlar kimi çox təmiz olacaq. “O, çox təqva sahibi biriydi.” Hz. Mehdi (ə.s) da  çox təqva sahibi bir insan olacaq, inşaAllah. “Ona salam olsun; doğulduğu gün, öləcəyi gün və diri olaraq yenidən-qaldırılacağı gün də.” Eyni şəkildə Allahın hz. İsa (ə.s)-a da buna bənzər bir xitabı var. Sonra hz. İsa (ə.s)-ın doğumuna diqqət çəkilir. “Beləliklə, ona hamilə qaldı, sonra onunla kimsəsiz bir yerə çəkildi.” İyirmi iki, iki və iki hz. İsa (ə.s)-ın doğumuna işarə edən bir ayədir, inşaAllah.

“Deyərkən doğum sancısı onu bir xurma budağına tərəf apardı. Dedi… ardı...