İsrail

Hz. Mehdi (ə.s)-ın rəftarı həm mənə, həm də İsrail camaatına bənzəyər

299/8. Deyildi ki: “Ya Rəsulullah, o gün insanların imamı kimdir? ”  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurdu: “İmam Mehdi, mənim nəslimdən, qırx yaşında, üzü bir ulduz kimi parlaq olan kimsədir. Rəftarı mənimlə İsrail camaatına bənzəyər. Ərzdəki xəzinələri çıxarar və şirk diyarlarını fəth edər.”(İman Və Küfr Kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, 1-ci cild.)

52688