diktatorlar

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) axır zamanda bir-birinin ardınca zalım diktatorların gələcəyini xəbər vermişdir

Mao, Stalin, Hitler, Lenin, Musollini, Səddam, Hafiz Əsəd kimi şəxslər və hələ də Asiya və Cənubi Amerikanın bir çox ölkəsindəki zorakı rejimlər bu hədislərin reallaşdığını göstərir.

 

4420 – Müaviyə ibn Əbu Süfyan, Rəsulullahın belə buyurduğunu rəvayət edir: “Özlərinə cavab verilməkdən qorxan əmirlər (hökumət başçıları) gələcəkdir.  Məhz o əmirlər bir-birlərinin ardınca atəşə atılacaqlar.” (İbn Hacer Askalani, Metalibi Aliye)

19

4417 – Əbu Hüreyrə Rəsulullahın belə buyurduğunu rəvayət edir: “Məndən sonra elə liderlər gələcək ki, onlara itaət etsəniz sizi dindən çıxararlar, onlara asi olsaz sizi öldürərlər, məhz onlar küfrün imamları və dəlalətin başçılarıdır.” (İbn Hacer Askalani, Metalibi Aliye)