Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (22 Avqust 2012-ci il)

Bu il və  gələn il də çətin illərdir. Sonra get-gedə Allah sevgisinin, qorxusunun artması ilə mütanasib olaraq bəlalar sakitləşməyə başlayacaq. Bu, Allah varlığının bir dəlilidir. Həm bərəkət artacaq, həm də iqdisadi böhran dayanacaq. İnsanlar başa düşəcək  ki, Allahı sevdikcə, Allah, bərəkəti, bolluğu, gözəlliyi, nuru, işığı, fərahlığı, ədaləti, nizamı artırar. Allaha qarşı çıxanda isə, Allah bəlanı, iqtisadi böhranı, anarxiyanı, terroru, yoxsulluğu, narahatçılığı, kefsizliyi, bədbəxtliyi, insanların çirkinləşmələrini, xəstəlikləri, çətinliyi artırar.

Məsələn, Rəsulullah (s.ə.v) dövründə bərəkətsizlik,  iqdisadi böhran, mübahisə, səs-küy, anarxiya, terror var idi. İnsanlar çox çirkin idi, çox pis bir mühit var idi. Rəsulullah (s.ə.v) gələndən sonra hər yer nurlandı, bərəkətlə doldu. İnsanlara, əşyalara, mala, nəbatata, heyvanlara bərəkət gəldi. İnsanlar gözəlləşdi, nurlandı. Möhtəşəm bir mühit yarandı, insanlar bir-birlərinə qardaş oldular. Allah bir ayədə: “Qardaşlar olaraq sabahladınız ” –deyir. Cəhənnəm qorxusu həmişə sevginin önündəki maneələri dəf etmək üçündür. Eqoizmi, qısqanclığı aradan qaldırır və sevgi yolu açılır. Çünki, qısqanclıq sevgiyə ziddir. Sevgiyə hücum edən bir xəstəlikdir. Allah o xəstəliyi Allah qorxusuyla aradan qaldırar. Qısqanclıq, həsəd yox olduqda fərahlıq olar, sevgi olar. Allah insanlara sevgi üçün müxtəlif yollar, cürbəcür yollar, tövsiyələr təqdim edir.

Peyğəmbərləri göndərir. Namazın məqsədi Allah sevgisidir. Məsələn, səcdəyə qapanaraq, rükuya əyilərək, qiyamda duraraq Allaha olan sevgini, etibarını göstərirsən. Allahı zikr edirsən, insan sevdiyini çox anar. Məsələn, sevgilisi olanda tez-tez xatırlayar, elə  deyilmi? Allahı da tez-tez andıqda sevdiyini göstərirsən. Davamlı ”Allahu Əkbər, Sübhanallah, Əlhəmdülillah, Əstəğfirullah”– deyirsən. “Əstəğfirullah, yəni Ya rəbbim məni bağışla, günahlarımı bağışla” – deyər və bu, ona fərahlıq verər. “Sübhanallah, Münəzzəhsən Ya Rəbbim.”-deyər və bununla sevgisini ifadə edər. İnsan sevdiyini gözündə böyüdər, ucaldar, dəyərləndirər. Dəyər verdiyi halda onu sevdiyini anlayar. Dəyər vermədiyi halda isə heç vaxt sevə bilməz. Dəyərsiz, layiqsiz görsə sevə bilməz. Yalnız dəyər verdiyi halda sevə bilər.

Dünyada ən çox sevgiyə hücum edilir. İnternetdə, facebookda, filmlərdə həmişə sevgiyə qarşı çıxırlar, mane olurlar. Məsələn, lağ etmək, nifrət və zorakılıq filmləri sevgini öldürmək üçündür. Döyüşdə, terrorda, ateizmdə, kommunizmdə, faşizmdə sevgi ölər. Ancaq islamda sevgi çoxalar. Bu vaxt Allah nur verər. Bitkilər, insanlar, heyvanlar nurlanar. Məsələn, heyvanlar daha sağlam, bitkilər daha gözəl olar. Allah: “Pis şəhərin bitkisi leş kimi olar” -deyir. Həqiqətən küfrün hakim olduğu yerlər leş kimi olur. O şəhərlərdə bir soyuqluq, bərəkətsizlik və bir pislik olar. Pis, çirkin insanlar əmələ gələr. İnsan, üzünə belə baxmaq istəmir. İmanın hakim olduğu yerlərdə bir bərəkət və nur olar. İnsanların üzünə bir şirinlik, xoşluq, işıq gələr. İnsana baxmaqla, sevməklə doymaq olmur.

47_flying