Axırzamandayıq. Bir dövründəyik. Bu il hərəkətli keçdi. Sonlarına doğru yenə bir az daha hərəkətli keçəcək, Allahualem. Daha da maraqlı hadisələr olacaq. 2013 yenə ağır keçəcək, inşaAllah. 2014-dən SONRA ÇOX RƏNGLƏNƏN BİR SİSTEM BÜTÜN DÜNYADA GÖRÜLƏCƏK. BİZDƏ DƏ 2014-də ÇOX CANLI, ÇOX SIX BİR HÜCUM GÖRÜLƏCƏK. YƏNİ MƏNİM YOLDAŞLARIMDA DA, MƏNDƏ DƏ. Bunu hamımız birlikdə görəcəyik. YƏNİ CİDDİ BİR DƏYİŞİKLİK OLACAQ. YENİ BİR HÜCUM NÖVÜ, YENİ BİR İZAHAT NÖVÜ, YENİ BİR CANLANIŞ, YENİ BİR ÖLÇÜ, YENİ BİR GÜC GÖRÜLƏCƏK. Bunu da qardaşlarımız 2014-də izləsinlər. Yəni bundan başqa. Daha canlı. HƏR İL ÜZƏRİMİZDƏN BİR ÖRTÜK QALXACAQ. HƏR GÜN ƏSHABİ KƏHFİN ÜSTÜNDƏKİ ÖRTÜK QALXACAQ, İNŞAALLAH. ALLAH ÜZƏRİMİZDƏKİ ÖRTÜKLƏRİ QALDIRDIQCA GÖRÜŞ GÜCÜMÜZ DƏ GETDİKCƏ İTİLƏŞİR. DAHA DA İTİLƏŞƏCƏK. BÜTÜN İNSANLIĞIN İTİLƏŞƏCƏK. SONUNDA MÖHTƏŞƏM ŞEYLƏR OLACAQ.

Masonların bir qisimi çox ruhsuz idi, sevgisiz idi. AĞILLI MASONLAR, ALLAHI SEVƏN MASONLAR ÖNƏ ÇIXDILAR, BU ÇOX GÖZƏLDİR. MƏBƏD CƏNGAVƏRLƏRİNİN AĞILLI OLANLARI, DAHA DƏRİN DÜŞÜNƏNLƏRİ DAHA ÖNƏ ÇIXDILAR. DƏRİN DÜNYA DÖVLƏTİ ALLAHI SEVƏN HALA GƏLDİ. DAHA ƏVVƏL DARVİNİST, MATERİALİSTKƏN DƏRİN DÜNYA DÖVLƏTİ, HƏTTA KOMMUNİZMİ DÜŞÜNƏRKƏN İSLAM BİRLİYİNİN MƏQBUL OLDUĞUNU, GÖZƏL OLDUĞUNU QƏBUL ETDİLƏR. BÖYÜK SƏRMAYƏ SAHİBLƏRİ İSLAM BİRLİYİNİN BÖYÜK BƏRƏKƏT GƏTİRƏCƏYİNƏ İNANDILAR. QƏNAƏTLƏRİ GƏLDİ. ALLAH RAZI SALIR, YAVAŞ-YAVAŞ İNKİŞAF EDİR. SEVGİ GETDİKCƏ İNKİŞAF EDİR. SEVGİNİN ƏVVƏLLƏR BAHA BAŞA GƏLƏCƏN OLDUĞU HESAB EDİLİRDİ. BİR DƏ BAXDILAR Kİ, HƏYATIN ÖZÜDÜR, YƏNİ MÜTLƏQ LAZIM OLAN BİR ŞEYDİR.

 

MÖVHÜMATÇILIQ ANLAŞIQLI HALA GƏLƏCƏK. İndi mövhümatçıların üstündə bir pərdə var idi, xurafatçılıq bağlı idi. Mövhümatçılığı bir çox insan müqəddəs bilirdi, hörmətli bilirdi. MÖVHÜMATÇILIĞIN NƏ OLDUĞU 2014-cü illərdə ÇOX DƏQİQLƏŞMİŞ OLACAQ. DARVİNİZM-MATERİALİZM 2014-cü illərdə FİKİRLƏ ÇOX YAZIQ MÖVQEYƏ DÜŞƏCƏK, DAHA DA ACİZ OLACAQLAR. Amma əlbəttə, bir ideologiyanın dünyadan silinməsi o qədər də asan deyil, vaxt alır.

Sunqur ağabəy izah edir: “Maidetü’l-Kur’an şəxsən Bədiüzzaman tərəfindən “Tilsimlər Məcmuəsi”nə zeyl olaraq qoyulmuşdur. Hz. Ustad ona, “Risaləyi Nurun mənəvi vəkilidir” -deyir. Kimə? Əhməd Feyzi ağabəyə. “Nur tələbələri Əhməd Feyzi ağabəyin çox qüvvətli natiqlik qabiliyyətini və elmi cifrə vukufuyyətini yaxşı bilərlər” -deyir.

 

Əhməd Feyzi ağabəy məhkəmədən sonra üç-dörd dəfə Ustadın yanına gəlmişdi. Son gəldiyində mən də Ustadımızın yanında idim. Ustadımız, “Qardaşım! Mən 30 ildir Egeyə baxırdım, mənə müqabil bir ruh görürdüm,” Egeydə özünə müqabil bir ruh görürdüm deyir. “O da sənsən, hətta mən Egey bölgəsinə gedəcəkdim, sən varsan deyə getmədim” deyib. Əhməd Feyzi ağabəy o qədər əhəmiyyətli bir insandir. Orada mənə müqabil bir ruh var, o da sənsən. Əhməd Feyzi ağabəy deyir.

 

Əhməd Feyzi ağabəyin “Maidetü’l-Kur’an” adlı əsərində Axırzamanla əlaqədar çoxlu məlumat var. Bədiüzzamanın bu əhəmiyyətli gördüyü alim və öz kitablarına onun açıqlamalarını zeyl olaraq əlavə etdirir.

 

Bədiüzzamanın xas tələbələrindən Əhməd Feyzi ağabəy Axırzamanla əlaqədar nələr bildirir:

 

Tövbə surəsi 32-ci ayə

 

Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə buna yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, O, Öz nurunu tamamlayar.

Bədiüzzaman bu izahı kitabına əlavə etdirir. “Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər”. Danışaraq, yazaraq. “Allah isə buna yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də”. Küfr istəməsə də.O, Öz nurunu tamamlayar”.

Əhməd Feyzi ağabəy əbcədinə baxıb. Bədiüzzaman da bunu Risaləyi Nura əlavə edib. Əbcədi 2002 tarixini verir.

 

Əraf surəsi, 56-cı ayə

Yer üzü islah olunduqdan sonra, orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır.

Əhməd Feyzi ağabəy əbcədlə, cifr elmiylə bir istihraç edir, inşaAllah. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır”. Əbcədi 1994. Mehdi (ə.s)-ın fırtınalı illəri, inşaAllah.

Tövbə surəsi, 33-cü ayə

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur.

Ağabəyimiz “ikinci vecih” -deyir,Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur”. “Əbcədi 2006 tarixini verir” -deyir, inşaAllah.

Ağabəyimiz “üçüncü vecih” -deyir. … üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə”. 1996 tarixlərini verir. Mehdiyyətin ən hərəkətli illəri.

“Dördüncü vecih” deyir. İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün” 1990 tarixini verir.

 

Saffat surəsi 173-cü ayə

 

Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”.

İslam yəni Mehdiyyət,Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”. Miladi 1990. Mehdiyyətin ilk mərhələsinin illərini verir.

Yenə Əhməd Feyzi ağabəy hədisin əbcədinə baxır. “Mehdi (ə.s) bizdəndir” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın hədisidir, “Dini İslam onunla, yəni onun xidmətiylə xətm ediləcəkdir, necə ki bizimlə başlamışsa”. Əbcədi hicri 2005 tarixini verir. Bunu kim söyləyir? Bədiüzzamanın xas tələbəsi söyləyir. Bədiüzzaman da bu açıqlamaları Risaləyi Nur Külliyyatına əlavə edir.