MÜSƏLMANIN YAXŞI OLANI TORPAQ OLMAQ İSTƏYƏNDİR, ƏN TƏVAZÖKAR OLANDIR

“Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir”. (Ənfal surəsi, 46)

Baxın Allah nə deyir? “Bir-birinizlə mübahisə etməyin”. Əsla çəkişməyin! Məsələn, “Mən daha çalışqanam, daha yaxşıyam” deməməlidir. MÜSƏLMAN TORPAQ KİMİ OLMALIDIR. TƏVAZÖKAR OLACAQ. BAŞ OLMAYACAQ, HƏMİŞƏ AYAQ OLMAĞA ÇALIŞACAQ. Baş olma ehtirası anormal bir hərəkətdir. Eqoist bir ehtirasdır. Gözəl deyil. MÜSƏLMANIN TƏQVASI VƏ YAXŞI OLANI, HƏMİŞƏ AYAQ OLMAQ İSTƏYƏN, XİDMƏTÇİ OLMAQ İSTƏYƏN,TORPAQ OLMAQ İSTƏYƏNDİR. BUNLAR MƏQBULDUR. Onun üçün də, “Baş olan mənəm, mən buyam” demək doğru deyil. Bunlar nəfsin pis arzularıdır, pis ehtiraslarıdır. Müsəlmana şöhrət ehtirası yaraşmaz. NƏFSİN TƏRBİYƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN İNSAN DAİM ÖZ NƏFSİNİ ACİZLİK İÇİNDƏ GÖRMƏLİDİR. ALLAHA TƏSLİM OLMALIDIR. MÜSƏLMAN QARDAŞLARINI ÇOX SEVMƏLİDİR. MƏHƏBBƏTLƏ BAXMALIDIR. ONLARIN XİDMƏTÇİSİ OLMAĞIN HƏYƏCANINI YAŞAMALIDIR MƏSƏLƏN, BÖYÜK BİR BİRLİK VAR, İÇƏRİ GİRDİYİNDƏ XİDMƏTÇİ GİRMİŞ KİMİ GİRMƏLİDİR. DEYƏCƏKSƏN Kİ, “AYAQLARINIZI YUYUM”, “SİZƏ YEMƏK GƏTİRİM”, “BİR ƏMRİNİZ VARMI?” BELƏ OLMALIDIR. MÜSƏLMAN MÜSƏLMANA QARŞI PADŞAH ƏDASIYLA RƏFTAR GÖSTƏRMƏZ. Bədiüzzaman deyir; “Qardaş qardaşa mürşid vəziyyəti geyinə bilməz”. Yəni özünü belə təriqət şeyxi kimi görmək, müsəlmandan üstün görmək çox hörmətdən salıcı bir hərəkətdir. Elə deyilmi? Müsəlman acizliyini bilməlidir. “Allahın yazıq, fağır bir quluyam”. deməlidir. “Ayaqqabılarınızı mən rəngləyim. Əmriniz varsa edim. Ən yazığınız mənəm”. deməlidir inşaAllah. “Yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”. Əksi halda ruhdan düşmə və zəiflilik, döyüş, gərginlik, çətinlik, fitnə, bərəkətsizlik meydana gələr. Niyə? Çünki TƏVAZÖNÜ QƏBUL ETMƏZSƏN, BÖYÜKLƏNSƏN, TƏKƏBBÜR ETSƏN ALLAH BƏLA VERƏR. ALLAH ƏSİRGƏSİN. AMMA MƏZLUM, TƏVAZÖKAR OLSAN BƏRƏKƏT VƏ HÜZUR GƏLƏR. HƏR YERİN NUR OLAR. İŞLƏRİN RAST GEDƏR. ƏKSİ HALDA, ALLAH HƏR YERİNDƏN ÇÖKDÜRƏR. BƏRƏKƏT, HÜZUR, AĞIL, FİKİR, NUR QALMAZ. ALLAH ƏSİRGƏSİN. ALLAH, ÜZƏRİNİZDƏKİ NURUNU ALAR. Müsəlman buna çox diqqət göstərməlidir.