CƏNNƏTDƏN ZÖVQ ALMAQ ÜÇÜN DÜNYADA TƏHSİL ALMAQ ŞƏRTDİR

 

Allah çox güclü imtahan edər. Çünki sonsuz yaşadacaq. Yəni sonsuz yaşayacaq varlıqlara sevgini öyrədir, nemətin dəyərini öyrədir. Yoxsa Allah göstərməsin, cənnətə gedər adam cənnətdən anlamaz. Deyirlər ki, “İmtahana nə gərək var?”, haşa. Qardaşım, cənnətə gedərsən cənnətdən zövq ala bilməzsən, Allah göstərməsin. “Mən cənnətə getsəm mütləq …” Zövq ala bilməzsən. Təhsil alsan zövq ala bilərsən. Sevgini öyrənməlisən. Sevgini bilməsən, nə zövq ala bilərsən? Məsələn, çay, o zaman cənnətin çayı səni maraqlandırmaz, ağacı, quşları, insanları da maraqlandırmaz. Allah əsirgəsin. Allaha aşiq olsan, coşqulu sevgini dadsan o vaxt cənnətin torpağını öpərsən. Hər şeyi sənin üçün çox gözəl olar və sonsuza qədər bezməzsən, məhəbbət duyarsan.