HƏŞR SURƏSİNİN 14-CÜ AYƏSİ PKK-YA DA İŞARƏ EDƏN BİR AYƏDİR

 

 “Onlar hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəmləndirilmiş şəhərlərdə və ya divar arxasından”, məsələn, Mardin qorunmuş bir şəhərdir, Diyarbəkir qorunmuş şəhərdir, “və ya divar arxasından”, divarı deşirlər, divarın arasından lüləni, durbinli tüfəngi çıxarır, “sizinlə topu halda savaşmazlar.” Yəni sinə-sinəyə döyüşməzlər deyir. Görürsənmi namərdliklərini? “Onların öz aralarındakı düşmənçilikləri isə çox şiddətlidir.” Bir-birləriylə də zidd düşərlər deyir. 16 min nəfəri daxili edamla öldürdülər. “Sən onların həmrəy olduğunu güman edirsən, halbuki onların qəlbləri dağınıqdır.” Sevgisiz, əzablı, kimsəni sevməyən insanlardır. “Bu ona görədir ki, onlar ağlı kəsməyən adamlardır.” deyir Allah. Bax, Allah PKK əxlaqsızlığını necə vurğulayır.