MUSƏVİ QAYNAQLARINDA HZ. MEHDİ (Ə.S)

 

“Moşiyah gəldiyində Tövratı qanun kitabı olaraq ən əhəmiyyətli qaynaq görməyəcək, bizim ənənələrimizə qarşı gələcək”.

Bəli, musəvi ənənələrinə qarşı gələcək, səhv olduğunu, xurafat olduğunu söyləyəcək, əsl Tövrat belədir deyəcək, yəni Qurana uyğun olan Tövratı açıqlayacaq.

“Musa dedi ki; “Rəbbim mən qulun nə keçmişdə, nə də mənimlə danışmağa başladığından bu yana yaxşı bir natiq oldum çünki, dili ağır və sinəsi sıxılan biriyəm”. Rəb; “Kim ağız verdi insana dedi, insanı kar, dilsiz, görən ya da görməz edən kimird? İndi get. Mən danışmağına köməkçi olacağam, nə söyləməli olduğunu sənə öyrədəcəyəm. Musa dedi ki; “Rəbbim məni göndərmə nə olar mənim yerimə başqasını göndər onsuz da o göndərəcəyin adamı””.

“Onsuz da o göndərəcəyin adamı” şifahi Tövrat belə açıqlayır, “Nə olar mənim yerimə başqasını göndər, onsuz da o göndərəcəyin Moşiyahı”. Mehdini göndər mənim yerimə deyir, Fironun yanına, mən danışa bilmirəm deyir. Bax, 3500 il əvvəl “mənim yerimə Mehdini göndər” -deyir. Firona “onsuz da o göndərəcəyin adamı” -deyir. Amma bu şifahi Tövratda bilinir.

“Musa dedi ki; “Rəbbim mən qulun nə keçmişdə, nə də mənimlə danışmağa başladığından bu yana yaxşı bir natiq oldum””.

Məndə danışma çətinliyi var deyir, danışdığında ürəyi sıxılır, çaxnaşma olur ona görə narahat olur, çaxnaşma deməyim də yəni, gərginliyə düşür.

 “Çünki dili ağır və sinəsi sıxılan biriyəm”. Rəb; “Kim ağız verdi sənə dedi, insanı kar, dilsiz, görən ya da görməz edən kimdir? İndi get Mən danışmağına köməkçi olacağam, nə söyləməyin lazım olduğunu sənə öyrədəcəyəm”. Musa dedi ki; “Rəbbim məni göndərmə nə olar, mənim yerimə başqasını göndər, onsuz da o göndərəcəyin adamı””.

Dediyi Mehdi Moşiyah; şifahi Tövratda, onsuz da o açıqlanır, açıqca söyləyirlər. O, onsuz da göndərəcəyin Moşiyahı göndər deyir, Tövratda gördüyü üçün nə olar məni göndərmə deyir.

“Hər kim bütün xalqları bir olan Allaha birlik içində xidmət etməyə razı salsa o dəqiq Moşiyahdır. Moşiyahın möcüzələr və dəyişik  vəziyyətlər meydana gətirməsini, ölüləri diriltməsini gözləməyin, belə olmayacaq. Musanın ardından dini çətinləşdirib, Davudun dini asanlaşdırması kimi Moşiyah da dini asanlaşdıracaq”.

Bəli Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində də var, dini təhrif edəcək deyir. Yəni xurafatçılar da, qatı dinçilər də daha xurafat gətirəcəyini zənn edirlər, daha qatı dinçi olacağını zənn edirlər. Misirdən Çıxış 4/10 və 15 bu hissələr.

“Moşiyah xalqa daim bunu deyəcək, “Allah sizinlə etdiyi hansı razılaşmada bu dünyada rahatlayacağınızı söylədi ki, bu anda başınıza gələn bütün bəlalar dünyada rahatlıq arxasında olmanızdan qaynaqlanır”.

Yəni Quranda, Tövratda, İncildə harada keçir deyir, dünyada rahatlayacağınız.

 

MUSƏVİ QAYNAQLARINA GÖRƏ MEHDİ XARAKTER OLARAQ ƏN ÇOX HZ. MUSAYA BƏNZƏYƏCƏK, ZARAFATCILLIĞI İSƏ HZ. SÜLEYMANA BƏNZƏYƏCƏK

Hz. Süleyman (ə.s)-dan soruşulur, “Moşiyah xarakter olaraq sənə bənzəyərmi?” deyirlər. Süleyman (ə.s) da deyir ki, “Moşiyah mənim kimi zarafatcıl olacaq” -deyir. “Zarafatcıl olacaq” -deyir, “amma o, xarakter olaraq ən çox Musa (ə.s)-a bənzəyər” –deyir. Amma “zarafatcıllığı baxımndan mənə bənzəyər” -deyir. Hz. Süleyman (ə.s) da çox zarafatcıl idi, qadına da zarafat edir.