A9 TV, 15 may 2015-ci il Xoş söhbətlər

 

Mirac, Allahın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə gözəl bir ikramıdır

Mirac çox təəccüblü, çox gözəl bir hadisədir. Allahın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bir ikramıdır. Bir çox möcüzə görməsi necədə gözəldir. Cəhənnəmi görür, cənnət pərdələnir. Peyğəmbərləri görür. Hamısı möcüzədir. Mehdi (ə.s)-ı görür, Mehdi (ə.s)-ı tərifləyir.

(İsra surəsi, 1) “Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün” Yəni möcüzələri, mühüm məsələləri, cəhənnəmi, peyğəmbərləri, Mehdi (ə.s)-ı. “Öz qulunu gecə vaxtı Məscidulharamdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Görəndir”. Deməli, Məscidi Əqsanın ətrafı bərəkətlidir.

(Nəcm surəsi, 7) “O, ən uca üfüqdə idi”. Cəbrayıl (ə.s).

(Nəcm surəsi, 8) “Sonra Məhəmmədə yaxınlaşıb aşağı endi”. Bütün üfüqü qanadlar örtür.

(Nəcm surəsi, 9) “O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi”.

(Nəcm surəsi, 10) “Sonra Allah Öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi”. İlk vəhy.

(Nəcm surəsi, 11) “Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı”.

(Nəcm surəsi, 12) “İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisəmi edirsiniz?” O dövürdə müşriklər, münafiqlər, ağlı zəif olanlar Peyğəmbər (s.ə.v)-lə mübahisə edirdilər. İnanmırdılar.

(Nəcm surəsi, 13) “Onu bir daha öz sürətində enərkən gördü ”. İki dəfə görür.

(Nəcm surəsi, 14) “son həddəki Sidr ağacının yanında”.

(Nəcm surəsi, 15) “Məva bağı da onun yanındadır”. Amma Cənnətül Məva göstərilmir.

(Nəcm surəsi, 16) “O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü”.

(Nəcm surəsi, 17) “Peyğəmbərin gözü yayınmadı və həddi aşmadı”. Yəni cənnətə baxmır. O örtüylə bağlanılır. Onsuz da peyğəmbərimiz (s.ə.v) də baxmadı.

(Nəcm surəsi, 18) “O, öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bəzisini gördü”. Çox böyük möcüzəylə qarşılaşdı.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Məscidi Əqsaya getməsinə müşriklər inanmadılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o günə qədər Məscidi Əqsaya getməmişdir. Məscidi Əqsanı onlara təfərrüatıyla izah etdi. Oranı çox yaxşı bilənlər o zaman tam qənaət gətirdilər.

 

Müşriklər Quranı kafi görməz, əlavələrlə haşa Allaha din öyrətməyə, əxlaq öyrətməyə çalışarlar

Axırzamandayıq. Axırzamanın bir fəslindəyik. Bir çox adam istəyir ki, axırzaman dərhal bitsin, xoşbəxt sonluq gəlsin. Bu, “Savab bir bitsə, xoşbəxt sonluq bir gəlsə” mənasını verir. Elə olsa savab kəsilər. Bəlayla, müşriklərlə, münafiqlərlə, küfrlə, dəlalət əhliylə, tüğyanla mübarizə aparacaqsan. İzdiham olacaq. Allah ayədə sayca çox olduğunu söyləyir. Allah “İnsanların çoxu iman etməz” -deyir. “İman edənlərin çoxu da şirk qoşmadan iman etməz” -deyir. İslam aləmində çox sayda müşrik var.

Müşrik nə deməkdir? Quranı kafi görməyən, Allahın hökmünü kafi görməyən, haşa Allaha din öyrətməyə çalışan, Allahın dininə, Allahın sözünə əlavələr edən, haşa Allahlıq iddiasında olan, Allahın gücünə bərabər varlıqlar ortaya çıxaranlardır. Allahın hökmünü-Quranı qeyri-kafi görür. Haşa Allaha əxlaq öyrədir, Allaha din öyrədir. Ona görə İslama ya əlavə edir, yaxud da hökümləri çıxardır.

 

Allah, “Müşriklər ancaq bir pislikdir” -deyir

Mən ilk əvvəl zənn etdim ki mənəvi pislikdir, əslində normal görünüşlüdür, amma mənəvi pislikdirlər. Amma baxdım, həqiqətən pislidirklər. Birincisi murdar iy verirlər, tipləri formasız, ağızlarından pislik axır (dini mövzuları tənzih edirəm), görünüşləri son dərəcə murdar, yeməkləri, içməkləri, hər şeyləri murdardır. Oturduqları evlər murdardır. Mömin nurlu olur, təmiz olur, xoş olur, pak, ismətli olur. Ürəyə, gözə xoş gəlir.

 

Hər müşrikin xüsusiyyəti dinlə əlaqədar mövzularda lağlağı etməkdir

Müşrik həmişə pislikdən bəhs edər. İyrəncdirlər. Həmişə dinlə lağ edən bir üslubdan istifadə edərlər. Hər müşrikin bu xüsusiyyəti var. Dinlə, İslamla lağ etmək.

 

Müşriklərin Mehdidən xoşu gəlməz, İsa Məsihin enişindən xoşu gəlməz, İslam birliyindən xoşu gəlməz

(Ali İmran surəsi, 78) “Onlardan elə bir dəstə də vardır ki, oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz deyə Kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər. Halbuki bu, Kitabdan deyildir. Onlar: “Bu, Allah tərəfindəndir!” – deyirlər. Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar”.

Bax orada müşrikliyini edir. Axirətdə də, “biz müşriklərdən deyildik” -deyir. Allah, “biz müşriklərdən deyildik demələrindən başqa fitnələri olmadı” -deyir. Axirətdə inkar edir, “biz müşrik deyilik” -deyir. Müşriksən. Allah adından hökm verirsən, Allahın hökmünü bəyənmirsən, Allahın dinini bəyənmirsən, əlavələr edirsən. Quranı kafi görmürsən. Müşriklərin Mehdidən xoşu gəlməz. İsa Məsihin enişindən xoşu gəlməz, İslam birliyindən xoşu gəlməz. Bir şəkildə dilini əyib bükərək onu ifadə edər.

Allah ayədə “Belə ki onu (haqq din olan İslamı) bütün dinlərə qarşı üstün edəcək; müşriklərin xoşu gəlməsə belə” –deyir. Çünki müşriklər İslam birliyinə şiddətlə müqavimət göstərərlər. Mehdiyə, İsa Məsihin enişinə. Məlumatsızlığından ötrü inanmayanlar ayrıdır.

(Tövbə surəsi, 33) “Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında hakim olmadı, onun övladı, onun komandiri vəsiləsiylə hakim olacaq. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə hakim olacaq. Zəfər kimin? Allahın. Kimi vəsilə edir? Peyğəmbərini. Peyğəmbərinin nəvəsinin əldə edəcəyi zəfər, Peyğəmbər (s.ə.v)-in şərəfi olar.