Odur ki, sizi qaranlıqlardan nura çıxarmaq üçün sizə rəhmət etməkdə; mələkləri də (sizə dua etməkdədir). O, möminlərə qarşı çox əsirgəyicidir.

(Əhzab surəsi, 43)

 

İnsanlq 19-cu əsr qaranlıqlarından hələ yeni çıxır. Zülmət qaranlıq ortalığı örtmüşdü. 1-ci  və 2-ci Dünya müharibələri  etdilər, sel kimi qan axıtdılar. Arxasınca kommunistlər bütün dünyanı bir-birinə qatdı. İtaliyada Qırmızı Briqadalar ortalığı bir-birinə qatdılar və dünyanı məhv etdilər, sonra Darvinizm, materializm basdırılınca geri çəkildilər. Şeytanın quyruğunu qopartdıq, davam edəcək halı qalmadı.