Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz camaatından güvəndə olmaq istəyərlər. Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda gözüyumulu ona qoşularlar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilməsələr, sizə sülh təklif etməsələr və sizdən əl çəkməsələr, onlara harada rast gəlsəniz, tutub öldürün. Biz onlara qarşı sizə açıq-aydın dəlil verdik. (Nisa surəsi, 91)

Münafiqlərin ən çox üstündə dayandıqları mövzu fitnədir. Quranın hamısı onu maraqlandırmaz, Müsəlmanın əleyhində nə ola bilər ona baxar. Təbliğ qismi, hakimiyyət, vəfa, səbir, müsəlmanların küfrə qarşı saf bağlamaları heç biri onları maraqlandırmaz. Münafiqi maraqlandıran təhlükədən uzaq rahat yaşamaqdır. Və yalnız özünü düşünər. Bunu düşünərkən çox dürüst bir görünüş verərək edər.