“(Allah buyurdu: ) “Ya Musa! Səni öz camaatından (Tur dağına getdiyin yetmiş kişidən) ayırıb (bu məqama) tələsdirən nə idi?”

(Musa) belə cavab verdi: “Onlar da arxamca gəlirlər. Ey Rəbbim! Məndən razı qalasan deyə, hüzuruna tələsdim!”

(Allah: ) “Səndən sonra ümmətini imtahana çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı (buzova sitayiş etdilər)”,-deyə buyurdu.

Musa qəzəbli, kədərli halda camaatının yanına qayıdıb dedi: “Ey ümmətim! Məgər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd verməmişdimi? Yoxsa (mənim sizdən ayrılmağımdan) uzun bir müddət keçdi? Yaxud Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız?” (Taha surəsi, 83-88)

Allah “sən qövmündən ayrı qaldığında qövmün havalandı” deyir. Demək ki, müsəlmanların başlarında ağıllı bir lider olduqda mükəmməl hərəkət edir, amma olmadığında biri oradan biri buradan çəkişdirir, dağılır anormal hərəkət edirlər.  Allah: “Münafiq onları azdırdı” deyir. Müsəlmanların başında biri olmadığında münafiq müsəllət olur .

Məgər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd verməmişdimi? 

İşarəvi mənada, “Allah sizə hz. Mehdi (ə.s) göndərəcəyini söyləmədimi?”

Yoxsa uzun bir müddət keçdi?

İşarəvi olaraq, hz. Mehdi (ə.s)-ın 40 illik fəaliyyəti sizə çoxmu uzun gəldi?