Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə əhd verdik. Lakin o (tövsiyəmizi) unutdu və Biz onda (əhdi qorumağa) qərarlılıq görmədik. (Taha surəsi, 115)

Allah Adəmdən əhd alır. “Lakin o unutdu və Biz onda (əhdi qorumağa) qərarlılıq görmədik” Niyə? Kafir, münafiq, (elmi mübarizə) cihad yox. Cihad  (elmi mübarizə)  möminin nurudur. Ulul-azm peyğəmbər belə olur. Münafiqlə mübarizə ən çox savab alınan mübarizədir. Münafiqdə kin kafirdən daha şiddətlidir. Kafir şeytanın ilkası ilə davam edər, amma şeytan münafiqin bütün ruhunu örtmüşdür.