Ey iman edənlər, səbr edin və səbirdə yarışın, (sərhədlərdə) növbələşin. Allahdan qorxun. Ümid edilər ki, xilas olarsınız. (Ali-İmran surəsi, 200)

Səbirlə gözəl əxlaqda qərarlı olunar. Allaha, dinə qarşı olanlara qarşı edilən elmi mübarizədə qərarlı olun. Gecələri daima dini təbliğ edin. Kitabla, elmlə, internetlə, televiziyayla mübarizədə qərarlı olun. Mərhəmətli, gözəl davranmaqda qərarlı olun. Cəhd üçün hazır olun, kitablar hazırlayın, yazılar yazın, demokratiyanı müdafiə edin, kanallar qurun, bunların cox mənası vardır. Növbələşin. Axşam növbə çəkirik, bu an insanlar yatır biz isə ayaqdayıq.