Adnan Oktarın 4 fevral 2011, Kaçkar Tv-dəki söhbətində

ADNAN OKTAR: Qəsas surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim.” “Ta” hərfi var, “Sin” hərfi var və “Mim” hərfi var. “Mim”-nəyə işarədir görəsən. “Sin”-nəyə işarə edir görəsən. “Ta”-nəyə işarədir görəsən. Baxaq, gələcəkdə anlayacağıq inşaAllah. “Bunlar açıq-aydın Kitabın ayələridir.” Deməli, Quran bağlı (üstüörtülü mənada) deyil. “Biz sənə, iman gətirən insanlar üçün, Musa ilə Fironun əhvalatını olduğu kimi oxuyacağıq.“-deyir Allah. Vəhylə bildirir Allah. “Həqiqətən, Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü.” Hazırda eyni vəziyyətdə, müsəlmanların bir qismini bölmüş, bir qismini də ayırmışlar. Hal-hazırdakı firon da eyni vəzifəni icra edir.

“Onlardan bir zümrəni zəiflədir” müsəlmanların bir hissəsini gücdən salır, “oğlan uşaqlarını öldürür” bir çox İhvan-ı Müslümin (Müsəlman birliyi, dindar, hərbi birlik, təşkilat) tərəfdarlarını, bundan əvvəlki babalara da elə etdilər, asdılar. Minlərlə müsəlmanı asdılar, gənc, aslan kimi cavanları. “Qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən, o, fitnə-fəsad törədənlərdən idi.” Hal-hazırdakı firon da eyni ilə, təxribatçıdır. “Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək.”

“Dünya hakimi etmək istəyirik” deyir Allah. Bax, “Biz isə, yer üzündə (dünyada) zəif buraxılanlara…” Müsəlmanlar gücdən salındı, parçalandılar, bölündülər, məzhəblərə ayrıldılar, “onlara mərhəmət göstərək”, Allah “lütf etmək istəyirəm” deyir onlara. “Və onları rəhbərlər, dünya idarəçisi etmək istəyirəm” deyir Allah. “Onları öndə gedənlər və varislər edək.” Yəni “küfrün bütün təşkilat və quruluşlarına, imkanlarına, hamısına hakim olmalarını istəyirik”-deyir. “Biz isə, yer üzündə aciz buraxılanlara” bunun əbcədi 1996-cı il tarixini verir.

“Mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək.” Əbcədi, 2021 tarixini verir. Dünya hakimiyyəti tarixini verir. Deməli, 1996-cı illərdə, 1997-ci ildə, Bədiüzzaman “1996-1997” tarixlərini verir, “tağut” sözünü təhlil edir, deyir ki, “O tarixdə, dəhşətli bir şeydən xəbər verir.”  12 Mart ayrı ifadə edilmişdi Bədiüzzaman tərəfindən. Fevralda olacaq olan və 1997 tarixində baş verəcək bu hadisəyə də həmçinin diqqət çəkir.

Müsəlmanlara edilən böyük əziyyət və təzyiq, 28 fevral. Bax, “gücdən düşüb” o da eyni tarixi verir. Yəni 1996-1997 tarixini verir. Baxın, Allah deyir: “Mərhəmət göstərmək, onları öndə gedənlər (dünya hakimi etmək) və varislər etmək istəyirik (hakim etmək istəyirik)”, o da 2021–ci il tarixini verir inşaAllah. “Və (istəyirik ki) onları öndə gedənlər və varislər edək. “Dünyaya hökm etsin, dünyada iqtidar onların olsun istəyirik” deyir Allah. “Və məskun edək”-deyir. Sistem tam otursun, “Hökmranlıq bəxş edək, Firona, Hamana və onların əsgərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. Ən çəkindikləri, ən qorxduqları şeyi onlara göstərəcəyəm”-deyir Allah. “Göstərək dünya hakimiyyətini.”