Adnan Oktarın 3 aprel 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd, sinələrdə olana bir şəfa,” yəni ürəyinizə şəfa” deyir Allah, “və möminlər üçün bir hidayət və rəhmət gəldi.” Bu ayə Qurana işarə edir, amma ikinci işarəli mənası da hz. Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa Məsih (ə.s)-a işarə edir, inşaAllah. 55-ci ayə, şeytandan Allaha sığınıram; “Xəbərin olsun, göydəkilərin və yerdəkilərin hamısı həqiqətən, Allahındır.” Yəni hz. İsa Məsih (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s) da daxildir. “Xəbəriniz olsun; şübhəsiz, Allahın vədi haqdır;” İslam dünyaya hakim olacaq, “ancaq onların çoxu bilməzlər” deyir Allah. Əbcədi 2025 tarixini verir. “O, dirildər və o öldürər. Və Ona döndürüləcəksiniz.” Kimsə kimsəni öldürə bilməz, ölüm olduğunda onu Allah yaradar. “Və Ona döndürüləcəksiniz.” Hər ölən dərhal Allaha dönər, inşaAllah. Heç bir söhbət, heç bir görünüş, heç bir səs itməz. Məsələn, baxın bu (tık-tık səsi), sonsuza qədər itməz. Allahın qatında daha mən anamdan doğulmadan bu səs vardı, qədərdə idi. Bu qələm də qədərdə idi, bu qələm hələ mən anamdan doğulmadan vardı; hələ babam, atam yoxkən vardı. Qədər belədir. Buradakı görünüş, bu yığıncaq, söhbətdəki bu birliyimiz sonsuza qədər itməz, sonsuza qədər Allah qatında durar. Bu orijinal şəkliylə, danışma şəkliylə dayanar; itməsi heç bir şəkildə mümkün deyil. Əstəğfirullah, itməsi üçün Allahın itməsi lazımdır. Allah əsla itməyəcəyi üçün, görünüş və səslər də əsla itməz. Texniki olaraq da bu belədir, yəni texniki istiqamətdən də belədir, itməz. Amma bir qismini Allah xatırlatmaz. Məsələn, xoşlamadığımız bir şey olduğunda xatırlatmaz. Amma bunları xatırlayacağıq, bu söhbətləri görəcəyik.