Adnan Oktarın 19 may 2011 A9 Tv və Samsun Aks Tvdəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Müzzəmmil surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. “Ey örtüsünə bürünən. Az bir qismi xaric olmaq üzrə gecə qalx:” Bu mehdiyyətə də işarə edir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə birinci dərəcədən işarə edən bir ayədir. Mehdiyyətin örtüsü açılır. “Az bir qismi xaric olmaq üzrə gecə qalx:” Gecə fəaliyyət göstər, deyir Allah. “(Gecənin) yarısı qədər. Ya da ondan bir az azalt.” Yəni gecənin böyük bir hissəsini dini yaymağa ayır. “Doğrusu, gecə sevinci (gecə ibadəti, insanın iç dünyasında oyandırdığı) təsir baxımından daha qüvvətli, oxumaq baxımından daha möhkəmdir.” Gecə daha təsirli olur, bax deyir ki, Allah; “…təsir baxımından daha qüvvətli, oxumaq baxımından daha möhkəmdir.”

İnsan fikrini gündüzə nəzərən gecə daha yaxşı cəmləyir. “Çünki gündüz, sənin uzun məşğuliyyətlərin vardır. Rəbbinin adını zikr et və hər şeydən özünü çəkərək yalnız Ona yönəl.” Hər şeydən özünü çək nə deməkdir? Boş işlərdən özünü çək, yoxsa qanuni şeylərdən özünü çək mənasında deyil. “…hər şeydən özünü çəkərək yalnız Ona yönəl.” Yəni bütün diqqətini Allaha ver. “Onların demələrinə qarşı da sən səbir et” deməli, böhtan olar, təhqir olar, boş-boş danışıqlar olar, axmaqlıq edər adam, nə ediləcək? “…səbir et və onlardan gözəl bir  tərzdə qopub ayrıl.” Allah, təmasda olmağına ehtiyac yoxdur deyir.