Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (02 dekabr 2011, 20:00)

Adnan Oktar: Münafiqlər deyirlər, Munafiqun surəsi, 7-yə görə; “Onlar: “Allahın Elçisi yanında olanlara””, yəni Mehdinin, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, o dövrün Mehdisi olan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanındakılara (belə ki, o, ən böyük Mehdidir) “heç infaq (xərcləmə) etməyin, sonunda dağılıb getsinlər”. “Beş qəpik verməyin” deyirlər. “Heç bir imkan verməyin. Onlardan alın, lakin verməyin”. “Halbuki, göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Lakin münafiqlər qavramırlar”. O xəzinələrin özlərinin olduğunu zənn edirlər. Halbuki, Allah: “Mən yaradıram” deyir.

54tv8