Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (24 dekabr 2011, 10:00)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram, Ənkəbut surəsi, 10.  Allah belə buyurur: İnsanlar arasında: “Allaha iman gətirdik!” deyənlər də var”. Yəni soruşsan, əlhamdulillah müsəlmanıq, iman gətirdik deyər. “Lakin Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda”, məsələn, həbsə atılır, yaxud iztirab çəkir, yaxud da təhqirə, 1391583660_qurani_kerim_00001böhtana məruz qalır, insanların (özünə verdikləri işgəncə və) fitnəsini Allahın əzabı ilə eyni tutar”. Allah: “Allaha üsyan etməyə təşəbbüs edər” deyir, “lakin Rəbbindən bir kömək və zəfər gəlsə”, məsələn, zənginlik, üstünlük, hakimiyyət, güc gəlsə, “and olsun: “Biz də sizinlə idik!” deyərlər”. Müsəlmanlara da bu dəfə deyirlər ki, Mehdi tələbələrinə, yaxud kimsə o vaxt, o dövrdəki insanlar: “Biz onsuz da sizinlə idik” deyirlər. Allah: “Məgər Allah, aləmlərin köksündə olanları daha yaxşı bilən deyil?” deyir, “yalan danışırlar” deyir. 11-ci ayə: “Allah mütləq iman gətirənləri və münafiqləri tanıyır”.