Hörmətli Adnan Oktarın A9 və Kayseri telekanallarındakı canlı söhbəti
(17 aprel 2011, 00:30)

Adnan Oktar: Ənfal surəsinin 39-cu ayəsində; “fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla mübarizə aparın!” deyilir. İslam aləminin bölünməsi fitnədir, məzhəblərə ayrılması download (1)fitnədir, bir-birləriylə mübarizə aparmaları fitnədir, müsəlmanların belə zərər çəkmiş və pərişan olmaları fitnədir, darvinizmin, materializmin yayılması fitnədir. “Və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək”. Dinin hamısı, dünyadakı dinin hamısı İslam olana qədər. “Onlarla mübarizə aparın!” İslam Birliyi üçün gecə-gündüz fikri mübarizə aparmaq fərzdir, fərzi-əyn. “Əgər imtina etsələr, şübhəsiz ki, Allah etdiklərini görür”. Əgər küfr və dəlalət əhli imtina etsələr, tamamdır, problem yoxdur. İmtina etməsələr, “mübarizə aparın!”  deyir Allah. “Ey iman gətirənlər”. Allah bütün dünya müsəlmanlarını vahid qəbul edir; məzhəb, din, təriqət, camaat qəbul etmir. Yəni Allah tam kimi qəbul edir.