Hörmətli Adnan Oktarın 22 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Ali İmran surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Ali İmran surəsi, 186-cı ayə. Oxu Beyza Hocam.

        BEYZA XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keçiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl Kitab verilənlərdən və Allaha şərik qoşanlardan bir çox əziyyətverici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbir edib çəkinsəniz, bilin ki, bu, əzmkarlıq tələb edən əməllərdəndir”.

        ADNAN OKTAR: Şərik qoşanlar kimlərdir?. Xurafatçılardır. Onlardan çirkin sözlər eşidəcəksiniz deyir. Budur radiolardan, televiziyalardan, oradan buradan. Söylədikləri cəfəngiyyatlarla, boş danışıqlarıyla, yazılarıyla, o acı dilləriylə Quran müsəlmanlarını, həqiqi müsəlmanları incitməyə çalışacaqlarını, onlara sataşmağa çalışacaqlarını, mənfur bir insana yaraşan şəkildə davranmağa çalışacaqlarını və Axırzamanda ətrafı beləcə çirkləndirməyə çalışan çirkin hərəkətlər edəcəklərini, Allah Quran vasitəsiylə 1400 il bundan əvvəldən bizə bildirmişdir.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3