Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-cu il tarixli reportajından Tövbə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Tövbə surəsi 128-ci ayə. “Sizə özünüzdən elə bir Elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhmlidir.” “Bir elçi gəldi.” Əbcədi 1990-cı ili verir. Qardaşım bir uyğunluq olar, iki uyğunluq olar, amma 150 uyğunluq var, nədir bu? Möcüzədir maşaAllah.

1391583660_qurani_kerim_00001