Hörmətli Adnan Oktarın 15 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Ənkəbut surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Ənkəbut surəsi 68-ci ayə. Ceylan xanım buyurun.

CEYLAN ÖZBUDAK: Şeytandan Allaha sığınıram: Allaha qarşı yalan uyduran və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər? Cəhənnəmdə kafirlər üçün yermi yoxdur?” (Ənkəbut surəsi, 68)

ADNAN OKTAR: Allaha qarşı yalan uyduran nə deməkdir? Peyğəmbər (s.ə.v) belə dedi deyə hədis uydurar, Allah adına yalan danışar. Bu haramdır. Quranda Allah bunu bildirir. “Özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən.” Məsələn, Quranın hökmünü deyirik, onu da yalan sayırlar. “Elə bir şey yoxdur” deyirlər. Allah belə deyir deyirik, “xeyr, elə bir şey yoxdur” deyirlər. Allah, “Quran kifayətdir deyir” deyirəm. “Yox, elə bir şey yoxdur” deyirlər. Onu da yalan sayırlar. Allah: “…Daha zalım kim ola bilər?…”-deyir. “Ən zalım olan odur” deyir. Yəni, “cəhənnəmin dibinə gedəcək tiplərdir onlar.” Yəni, müşriklər, dində həddi aşanlar, həm də bu xurafatçı dəstəsidir. “Cəhənnəmdə kafirlər üçün yermi yoxdur?”-deyir Allah. Allah bunu inkar etmək kimi qəbul edir. Adam inkar edir onsuz da, Allahın hökmünü dəyişdirir.

Merve xanım.

MERVE BÜYÜKBAYRAK: Şeytandan Allaha sığınıram: “Uğrumuzda cihad edənləri mütləq Öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah xeyirxah əməl sahibləriylədir” (Ənkəbut surəsi, 69)

ADNAN OKTAR: İndi biz Allah uğrunda mübarizə aparırıq, elə deyilmi? Allah bizə yolunu göstərirmi? Əlbəttə ki, göstərir. Canlıların fosilinə ehtiyacımız olur, Allah 500 milyon yaradılışı isbat edən fosil (daşlaşmış qalıntı) çıxardır. Allah, Onun yolunda gedənlərə yolunu necə göstərir? Zülalların molekul quruluşunun əmələ gəlməsinin təsadüfən qeyri-mümkün olduğunu, Allah elmi olaraq dəlillərlə özlərinə, öz adamlarına dedizdirir. Allah yolumuzu açır. Bizə televizor verir, interneti yaradır, bütün dünya ilə əlaqə yaratmağımızı təmin edir. Radio yaradır, bütün dünya ilə əlaqə qurmağımızı təmin edir. Allah facebookdan, hər yerdən əlaqə yaratmağımızı təmin edir. Allah nə deyir? “Yolumuza yönəldəcəyik.”-deyir. Yəni, Allah hər cür yolu göstərir, biz də o doğru yolda irəliləyirik, maşaAllah.

1391583660_qurani_kerim_00001