Hörmətli Adnan Oktarın 14 aprel 2013-cü ildəki söhbətindən Yusif surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Yusif surəsi; 6-cı ayə- “Beləcə Rəbbin səni seçəcək” deyir Yusif surəsində. Allah, hz. Yusif (ə.s)-a xitab edir. 2018. Mübarək hz. Mehdi (ə.s)-ın, anlı-şanlı hiss edildiyi tarix; 2018. Yusif surəsi hz. Mehdi (ə.s)-ı izah edir, işarəli olaraq. Yoxsa hz. Yusif (ə.s)-ın keçmişdə olan hadisələrini dinləyin, hekayə kimi dinləyin demir Allah. Bunda bir işarə var. Bu mükərrər olaraq yenidən olacaq, ona işarə edir ayə.

7-“Yusif və qardaşlarında soruşanlar üçün ayələr (ibrətlər) vardır.” O da; 2019. O, 2018, bu da 2019 tarixini verir. “Yusif oğlu Məsih” deyə keçir Tövratda da. Eyni bu şəkildə, Yusif oğlu Məsih, hz. Mehdi (ə.s) üçün. “Yusif oğulu Məsih” deyə keçməsi, çox heyrət vericidir. Atası Yusif yəni. “Yusif və qardaşlarında soruşanlar üçün” yəni hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrində “soruşanlar üçün ayələr, (ibrətlər) vardır.” 2019.

9-“Öldürün Yusifi və ya onu bir yerə atıb-buraxın ki, atanızın üzü yalnız sizə (dönük) qalsın. “Demək ki, hz. Mehdi (ə.s)-ı öldürmək üçün xurafatçı dəstəsi, müşriklər səy içində olacaqlar, Quran ona işarə edir. Baxın, “Öldürün Yusifi” müşriklərin, hz. Mehdi (ə.s)-a belə bir tələ hazırlayacaqları hədisdən də aydın olur, ayədən də aydın olur.

21-“Allah, əmrində qalib olandır” 2014-cü il tarixini verir. Nə olacaq görəsən növbəti ildə? Həmişə Yusif surəsində, çox qəribədir bu əbcədlər.

19-“Bir yolçu-karvanı gəldi, su satanlarını (quyudan su götürmək üçün) göndərdilər. O da vedrəsini salladı. ‘Ey müjdə. Bu bir uşaq.’ dedi.” Allah Allah, dolça bürcündən kim görəsən? Hz. Mehdi (ə.s)-a nə gözəl işarə edib.

34-“Beləcə Rəbbi, duasını qəbul etdi və onların hiyləli nizamlarını özündən uzaqlaşdırdı.” 2031 tarixini verir, dünya hakimiyyəti. “Beləliklə Rəbbi, duasını qəbul etdi” hz. Yusif (ə.s)-ın, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın, Allah ona işarə edir. “Onların hiyləli nizamlarını” darvinistlərin, materialistlərin, iddia edilən Ərgənəkon terror təşkilatının hiyləli nizamlarını “özündən uzaqlaşdırdı”. 2031.

images (5)