Hörmətli Adnan Oktarın 7 Avqust, 2013-cü il tarixli söhbətindən İbrahim surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “(Elçilər) qələbə istədilər. Hər bir inadkar dikbaş da ziyana uğradı.” Quranda belə ayələr vardır, bu ayələrdən dəccaliyyətin, zülmün mütləq məğlub olacağını anlayırıq. Məsələn, darvinizm, materializm, kommunizm, faşizm məğlub olacaq. Haqq olan, doğru olan, nur olan yaxşı və gözəl olan mütləq hakim olacaq.

images (5)