Hörmətli Adnan Oktarın 8 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Bəqərə surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Yaxşı, o zaman Qurandan ayə oxuyum, ver. Ya Allah bismillah. Baxın deyir ki, Allah Bəqərə surəsi 277-də, şeytandan Allaha sığınıram. “İman gətirib saleh əməllər edən, namaz qılan və zəkat verənləri, şübhəsiz onların Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onlara qorxu yoxdur, onlar qəmli olmayacaqlar. “Bax” iman edib, əvvəl bir iman edəcək. Gözəl əməllər olacaq. Nə deməkdir? Mehriban, şəfqətli, mərhəmətli, dürüst, doğru, səmimi. “Namaz qılır, zəkat verənlər” kasıb gördüyünüzdə, həqiqətən kasıbsa ona bir az kömək olmaq. Nə olacaq? Məsələn, evə bir kilo kərə yağı alırsansa, 200 qram apar. Sağlamlıq qazanarsan, payla. Məsələn, 4 çörək aparırsan, birini ver birinə yesin, səhhət qazanarsan. Yəni o çoxluğu yedikdə bir şey qazanmırsan ki, zərərinə olar sənin.

1