Hz. Mehdi (ə.s)-ın iki qaşı arasında kiçik bir çuxur vardır

Hz. Mehdi (ə.s)ın … İKİ QAŞ ARASINDA KİÇİK BİR ÇUXUR VARDIR…  (Hz. Mehdi (ə.s.)-ın … İKİ QAŞ ARASINDA KİÇİK BİR ÇUXUR VARDIR…(Bihar-ül Envar, 13-cü cild, səh. 243,  Farsca tərcümə)       

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın iki qaşı arasında (TƏK XƏTT ŞƏKLİNDƏ) TƏBİİ BİR ÇATMAQAŞ ÇUXURU olduğu bildirilmişdir. R0038