Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Məryəm surəsi iləbağlıaçıqlamaları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Məryəm surəsi, 84 – “Onlara qarşı tələsik davranma; Biz, onlar üçün ancaq dönə-dönə sayırıq” deyir. Dərhal həlaklarını istəmə, dərhal batmalarını istəmə, “Onlara qarşı tələsik davranma” deyir Allah. Dəccaliyyət üçündür bu, “Biz, onlar üçün ancaq dönə-dönə sayırıq.”

83 – “Məgər görmürsənmi ki, Biz, həqiqətən, şeytanları, kafirlərin üzərinə göndərdik” deyir Allah. Dəccal ordusunun üstünə, Mən göndərdim deyir Allah, “onları təhrik edib qaldırırlardeyir. Bax, iddia edilən Ərgənəkon terror təşkilatının çaqqalları, bir qisim narçılar, bir qisim qatı dinçi xurafatçıların hamısı, şeytan tərəfindən hərəkətə gətirilir hal-hazırda, “onları təhrik edib qaldırırlar.” “Onlara qarşı tələsik davranma; Biz onlar üçün ancaq dönə-dönə sayırıq.” Yaxında, lazım olanı edəcəm deyir, Allah.

images