“Sığınıram insanların Rəbbinə, insanların Hökmdarına! (Nas surəsi, 1-6)

Ayədə Allahın “Məlik” sifəti xəbər verilir. Allah mövcud olan hər şeyin tək sahibidir. Bizim gördüyümüz və görə bilmədiyimiz varlıqların hər birinin içində yaşadığı aləmlərin Yaradıcısı və tək sahibi Allahdır. Yaşadığımız kainatın əzəli və əbədi hökmdarı da Odur. Bütün ulduzlar, insanlar, heyvanlar və bitkilər, görə bilmədiyimiz aləmlərdə yaşayan cinlər, şeytanlar, mələklər və daha bilmədiyimiz bir çox varlıq Allahın əmri altındadır. Saysız aləmin mülkünü əlində saxlayan və buralarda hökm sürən möhtəşəm nizamın həyat tapmasını təmin edən yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.

 

Allah ayədə, şeytanların insan və ya cin şəklində ola biləcəklərini, danışaraq və ya bəzi insanların ürəklərinə vəsvəsə verərək onlara təsir edərək, doğru yoldan azdıracaqlarını bildirir. Ayələrdə görünüyü kimi, “insan və cin şəklindəki şeytanlar”dan insanların çəkinmələri, Allaha sığınaraq dua etmələri lazımdır. İblis-Allahın diləməsi xaricində-insana görünməz, ancaq zehninə təsir edər. İnsanlar, bəzən ağıllarından keçən pislikləri, nəfsinin arzusu, dinə müxalif düşüncələri özlərindən zənn edərlər. Halbuki, bunları onlara pıçıldayan şeytandır. Əgər şeytanın təsiri altında olduqlarını fərq edib, Allaha sığınar və dərhal xeyir və gözəllik istiqamətində düşünərlər. Quran ayələrini ağıllarına gətirsələr, şeytanın bu vəsvəsələrinin üzərlərində heç bir təsiri olmaz.

 

Şeytanlar eyni zamanda insan olaraq da qarşımıza çıxarlar. Bu şeytanlar bütün xüsusiyyətləri ilə insana bənzəyərlər. Ancaq danışıq və rəftarları ilə insanları Allahın yolundan azdırmağa, onları dünya həyatına ehtiras ilə bağlamağa çalışırlar.

 

Şeytan minlərlə ildir insanları doğru yoldan azdırmaq üçün mübarizə aparır. Ancaq üstün gələnlər daim Allahın yolunda olanlardır.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3