Hz. Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-a imamlıq edəcəkdir

İbni Sirin belə deyər: “Vəd edilmiş hz. Mehdi (ə.s) bu ümmətdəndir. İsa ibn Məryəm (ə.s)-a imamlıq edən də odur”. 

 

Adalet Güneşi, Ayetullah İbrahim Emini, Dünya Ehli Beyt Kurultayı Kültürel Yardımcılığı (Mekatil-ut Talibiyyin (Eb-ul Ferec-i İsfahani), Necef baskısı, s.167)

60