Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (12 Yanvar 2013; 10:30)

Bəqərə surəsi, 88-ci ayə

 

Onlar dedilər: “Qəlblərimiz qapalıdır (pərdəlidir)!” Xeyr, Allah onları məhz küfrlərinə görə lənətləmişdir. Buna görə də onların ancaq az bir hissəsi iman gətirər.”

Allah onları, inkarlarından ötəri lənətləmişdir. İnkar edən onsuz da lənətlənmiş olaraq cəhənnəmə gedər.

 

 Nisa surəsi, 155-ci ayə

 

“Onlar bağladıqları əhd-peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və: “Qəlblərimiz qapalıdır!” – demələrinə görə lənətə düçar edildilər. Xeyr, küfrləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar (yaxud onların yalnız az bir hissəsi iman gətirir)”

“Onlar bağladıqları əhd-peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və: “Qəlblərimiz qapalıdır!” – demələrinə görə lənətə düçar edildilər.” Allah  şərti qoymuş: “insanlardan kim  bunu  etsə onu lənətləyərəm.” deyir. “Xeyr, küfrləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar (yaxud onların yalnız az bir hissəsi iman gətirir)”

Demək ki, iman edənlər var. Allah insanların çoxu iman etməz, deyir.

images (5)