Muminun surəsi 96-97-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram.

 

” Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et . Biz onların aid etdikləri sifətləri daha  yaxşı bilirik” deyir Cənab Allah. Bax, ” Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et ” Pislik nədir? İnsanları ikiyə bölmək, insanları fitnəyə aparmaq , şiə-sünni deyə qardaşlarımızı ayırmaq, bağlı-açıq deyə xanımları ayırmaq, insanların 99%-ni fasiq elan etmək, bunlar fitnədir. ”  Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et” deyir Cənab Allah. “ Biz onların aid etdikləri sifətləri daha  yaxşı bilirik ” necə xarakterizə edir? İnsanların 99%-ni fasiq olaraq xarakterizə edirlər. Biz də mömin və müttəqi olaraq görürük qardaşlarımızı.

 

 “De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram” Biz şeytanın vəsvəsələriylə  hərəkət etmərik, fitnəyə düşmərik, şiəsi, Bektaşisi, vəhabisiylə, cəfərisiylə, sünnisiylə bütün müsəlmanları qardaşlarımız olaraq görürük. Başı açıq olan, başı bağlı olan, çarşablı olan hamısını qardaşlarımız olaraq görürük, hamısını çox sevirik. Hamısıyla danışırıq, hamısıyla görüşürük,  hamısına təbliğ edirik, hamısıyla hörmət və sevgi sərhədləri içərisində gözəl bir əlaqəmiz var inşaAllah.

images (5)