MÖMİNLƏR ÖZ DİNC DÜNYALARINDA YAŞAYACAQLAR, AMMA MÜNAFİQLƏRİN NAMƏRD OLDUĞUNU UNUTMAYACAQLAR

Müsəlmanlar yaxşı niyyətlə gözəlliklə Quran oxuyarkən münafiqlər də altdan-altdan alçaqca namərdliklərini davam etdirmiş olurlar. Möminlər öz təmiz dünyalarında yaşayıb dinc bir gözəlliyi, təbii ki, yaşayacaqlar, amma ətrafının da belə qudurmuş itlərlə, münafiqlərlə dolu olduğunu biləcək, o qədər rahat və qəflət içində olmayacaq. Yəni müsəlmanlar münafiqləri nəzərə almadıqları üçün həmişə başları bəlaya girir. Məsələn, Suriyada kef içində yaşayırdılar, bax, gördünüz Allah nə hala gətirdi. İraqda kef içində yaşayırdılar. Münafiqi nəzərə almırlar, halbuki, münafiqə qarşı çox yaxşı hazırlıq görülməlidir. Münafiq müsəlmanın bədənində yaşayan vərəm mikrobu kimidir, yəni çox alçaq məxluqdur, belə cəmiyyət mikrobudur, çox xaraktersizdir. Amma çox qüsursuz bir maska taxar, çox günahsız, alicənab göstərər, dindar göstərər, nəzakətli, hörmətli göstərər və müsəlmanlar arasında çox rahat yaşayar. Onu bədənin müdafiə sistemi anlamaz, yəni mikrob cinsləri olur, bədən bəzən o mikrob tərəfindən aldadılır, yəni özünü dost hüceyrə kimi göstərir, dost bir varlıq kimi göstərir. Müdafiə hüceyrəsi onu tanıya bilmir. Özünü yad kimi göstərmir, yəni hüceyrənin yadlaşdırmayacağı şəkildə olur. Mən dost cisiməm, dost hüceyrəyəm havasında olur və bədən də ona toxunmur. Bu səbəbdən o da o vaxt inkişaf etmiş olur. Münafiq də belə bakteriya kimidir. Bədənin müdafiə sistemi onu tanımazsa, o getdikcə inkişaf edər. Onun üçün bu alçaqlara qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır, yəni münafiq ikinci sinif bir mövzu deyil, birinci sinif mövzudur. Möminlərin xoşbəxtliyi üçün münafiqlərin təsbiti, aman verilməməsi çox həyati bir mövzudur.

 

MÜSƏLMANLAR TOPLANIB, QURAN OXUYARKƏN DƏ MÜNAFİQ ÖZ SİSTEMİNİ QURMAĞA DAVAM EDƏR

Məsələn, müsəlmanlar toplanırlar, yüksək səslə Quran oxuyurlar, zikr edirlər o vaxt münafiq öz sistemini qurmağa davam edir. Münafiqin ən əhəmiyyəti silahı arsızlığı, həyasızlığı, üzsüzlüyü, qulağı kəsik olmasıdır, yəni Quranda qulağı kəsiklikdən nəzərdə tutulan arsız olmaqdır, münafiq çox şərəfsizdir, yəni üzünə tüpürsən yağış yağır zənn edər. Tam cəmiyyət mikrobudur belə körpü altı pozğunu kimi yəni çox-çox xaraktersizdir. Hiyləgərdir, amma çox günahsız təmiz, çox keyfiyyətli bir insan görünüşü verə bilər, buqələmun kimi hər şəklə girə bilər. Məsələn, istəsə, vəhşi çaqqal görünüşü də verə bilər, amma çox tərbiyəli, çox hörmətli bir insan görünüşü də verə bilər. Məsələn, televizorda görürsünüz, oğru tutulur, ağlasığmaz dərəcədə arsız olur, oğurluq etmədiyini söyləyir, mən oradan keçirdim və s. deyir, çox görmüsünüz. Hətta “oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı” deyərlər. Oğurluq edir; əslində o mənim malımı-mülkümü aldı deyir, evin içinə girir torbayla tutulur malları qaçırarkən, bu mallar mənim idi deyir, ev sahibinə bunlardan oğurlamağa çalışdı deyir. Ağlasığmaz dərəcədə həyasız olar və arsızdır, yəni utanmazdır. Əclaflıqları ortaya çıxdıqca münafiq əclaflıq etməyə yenə davam edər. Müsəlman bir səhv etdikdə yerin dibinə girər, heç bir şəkildə etməz deyilmi? Münafiq ağlasığmaz dərəcədə həyasızdır, yəni üzündə belə eşşək oynamışdır, heç utanmaz, yenə arsızlığını, hərəkətlərini, fırıldaqlıqlarını davam etdirər. Artıq qaça bilməyəcək hala gəlsə o ayrı məsələdir, amma münafiqdə imtina etmə deyə bir şey olmaz. Müsəlmanların böyük hissəsinə baxıram, toplanırlar zikr oxuyurlar, söhbət edirlər, amma münafiq təhlükəsinə heç diqqət çəkmirlər. Halbuki, münafiq burunlarının dibində olur, onları əhatə edir, haqqlarında məlumatı hər yerə göndərir, yəni hansı dərin dövlət varsa, o dövrdə onlarla əməkdaşlıq halında olur. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında Sasanilər və Roma vardı, münafiqlər həmişə Rəsulullah (s.ə.v) haqda onlara hesabat verirdilər. Rəsulullah (s.ə.v) ona görə çox diqqətli davranırdı, münafiqlərlə bəla olmasınlar deyə, heç belə bir qarşıdurmaya girmədi. Yoxsa üç yüzdən çox münafiq vardı, çox diqqətli davrandı.

 

AXIRZAMANIN MÜNAFİQLƏRİ ƏN ALÇAQ OLANLARIDIR VƏ BUGÜNKÜ MÜNAFİQLƏR DÜNYA DƏRİN DÖVLƏTLƏRİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ İÇİNDƏDİRLƏR

Münafiqlərin hiyləgər üsullarının əsrimizdə necə ola biləcəyi çox əhəmiyyətlidir. Münafiqlər haqqında yalnız Rəsulullah (s.ə.v)-in dövründə var imiş kimi bəhs edirlər, onlar zənn edir ki, bir ovuc qəribə tipli adam var idi, o dövrdə idilər, mövzu bitdi hesab edir. Halbuki, Axırzaman münafiqləri ən şiddətli, ən azğın, ən alçaq olanlarıdır və dünya dərin dövləti ilə əməkdaşlıq edir. Hazırda dünya dərin dövlətinin əlində atom bombası da var, yüz minlərlə əsgəri var, milyonlarla əsgəri var, adamları var, casusları var. Əsrimizin münafiqlərinin gücünü və imkanlarını bir daha müsəlmanlara yaxşı tanıtmaq lazımdır. Məsələn, darvinizm dini heç bir dəccalın əlində olan din deyildi, yəni dinsizlik dini olaraq heç bir dəccalın belə bir imkanı yox idi. Fironun və s. vardı inkar edirdi, amma belə mütəşəkkil elmi görünüşlü inkar dünyanın on minlərlə illik tarixi içərisində ilk dəfə oldu. Bu cür bütün dünyanı örtən elmi görünüşlü dinsizlik dini ilk dəfə olur və universitetlər, müəllimlər, professorlar məsələn, milyonlarla müəllim, yüz minlərlə professor dosent, yüz minlərlə məktəb, milyonlarla qəzet, jurnal, xəbər agentliyi, radio gecə-gündüz dəccaliyyətin dini olan darvinizmdən bəhs edir. Dəccaliyyətin böyüklüyünü insanlara yaxşı izah etmək lazımdır, yəni əhatə dairəsini, ona görə münafiqlər dəccaliyyətin mütləq qalib olacağına inanırlar. Sonsuza qədər birlikdə olacağıq, 20 il sonra, 30 il sonra birlikdə olacağıq demələrinin səbəbi budur, inanmırlar, amma dəccaliyyət şeytanla əməkdaşlıq edən bir sistem olduğu üçün, şeytanın ağlından istifadə etdiyi üçün, şeytanın ağlı da çox zəif olduğu üçün, hiyləsi zəif olduğu üçün çox rahat yıxılan bir sistemdir. Məsələn, bax mən İngilis dərin dövlətinə təkidlə diqqət çəkdim, indi adamların həyəcanlarını görürsünüz, nə edəcəklərini bilmirlər, tam bir həyəcan içindədirlər, ard-arda açıqlamalar. Məsələn, bax, MI6 150 illik tarixində İngilis gizli xidməti heç açıqlama verməmişdi, küncə sıxışdığı üçün ilk dəfə açıqlama verdi. Rusiyanın tarixində İngilis dərin dövlətinə qarşı heç açıqlama yox idi, ard-arda açıqlamala gəlməyə başladı. Bax, bu gün də Tayyib hocam İngiltərəyə diqqət çəkdi. Yəni ilk dəfə İngilis dərin dövlətinə diqqət çəkdi, təbii ki, bunun arxası gələcək. İnşaAllah görəcəksiniz.

 

Münafiqlərin Axırzamandakı ən böyük, ən əhəmiyyətli silahı televiziya, radio və internetdir. Xüsusilə, film sektorunun böyük hissəsi dəccaliyyətin nəzarətindədir. Məsələn, filmlərdə baxırsan yəni, təbii ki, onun bir qisimi İngilis dərin dövlətinin istiqamətləndirməsiylə edir, amma adam onların onu nəyə istiqamətləndirdiyini və niyə istiqamətləndirdiyini bilmir. Məsələn, həmişə filmlərdə Allah kimi olan insanlar işlənir, qədəri dayandıra bilən, insanı öldürən-dirildən, insan yarada bilən, divarlardan keçən, yəni tez-tez insanlığın üstündə varlıqlar, yəni ilahi varlıqlar imicini verməyə çalışırlar. Bir çox gənc qız, cavan oğlan da bunlara etina edir, yəni ilah olmaq istəyirlər, şüuraltlarında sezdirmədən bu üsul izlənilir. Tez-tez Allahsızlıq təbliğatı edilir, yenə böyük televiziya kanallarında gecə-gündüz hər sözün arasına təkamül, “təkamül prosesində bu oldu”, “təkamül prosesində belə oldu”, beləliklə, Allahın inkarı üçün onlara zəmin hazırlayırlar. Dindarların da qəbul etməsini təmin etmişlər, müsəlmanların da böyük bir hissəsi darvinist olmuş vəziyyətdədir. Gedin ilahiyyat fakültələrinə, Diyanətə gedin, hamısı darvinistdir, böyük bir hissəsi qəbul edir. Bir tək bizim öhdəmizdən gələ bilmədilər, bax, kiçik bir qrupla, çox kiçik dost qrupu ilə Türkiyədə darvinistlərə diz çökdürdük. Dünən onların ürək ağrıdan konfransı vardı, heç kim yox idi, gələn üç-beş nəfər var özləri söyləyib özləri dinləyirlər, adamların yuxusu gəlir, çay içir, ətrafa baxır, əsnəyir, çox darıxmışlar. Çünki xurafat dinləmək çox darıxdırıcıdır, keçən dəfə də elə olmuşdu. Bunlara tortlar, kekslər və s. hər şey gətirmişlər, buna baxmayaraq adam gəlmir, yəqin, tamahkar olanlar gələr deyə düşündülər, bəzi şəxslərdən onları da qazanarıq deyə düşündülər, amma onlar belə gəlməmişlər. Heç kim maraqlanmır, bax, yerlə bir oldular. Heç bir professor artıq açıq-aydın darvinizmi müdafiə edə bilmir, bu, kiçik bir qrupla oldu.