Nur surəsi, 55-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Nur surəsinin 55-ci ayədə də Allah;, “İslamı dünyaya hakim edəcəyini” açıqca söyləyir. Bayaqkı ayədə onsuz da gördük. Oxu, Nur surəsinin 55- ci ayəsini.

 

Altuğ Berker: Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir.”

 

ADNAN OKTAR: Buradakı ayədə, bütünündə çox dəqiqliklə Mehdiyyət izah edilir. Çox dəqiq. Qorxuların arxasından təhlükəsizlik olacaq. Qorxular, qorxunu kim meydana gətirir? Dəccaliyyət meydana gətirəcək. Təhlükəsizliyi kim meydana gətirəcək? Mehdi (ə.s) meydana gətirəcək. Dini sabit qılmağı kim edəcək? Mehdi (ə.s) edəcək və bütün dünyaya hakimiyyəti kim edəcək? Mehdi (ə.s) edəcək. Quran nəyi izah edir? Bütün dünyaya İslamın hakimiyyətini izah edir. Bölüm bölüm ayəni de mən izah edim.

 

Altuğ Berker: ” Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə”

 

ADNAN OKTAR: Allah vədinə xilaf dönmür, Allahın vədi var. Bəli.

 

Altuğ Berker: “vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi “

 

ADNAN OKTAR:  Biz onlardan əvvəlkiləri öyrənmək üçün nə edərik? Qurana baxarıq. Qurana baxdığımızda iki dənə hakimiyyət var. Bir hz. Zülqərneyn (ə.s), bir də hz. Süleyman (ə.s). Quran Quranla təfsir olar onsuz da. Quran ayələri, Quranla təfsir olduğuna görə. İki dənə hakimiyyəti Quranda görürük. Hz. Zülqərneyn (ə.s) və hz. Süleyman (ə.s). Onun kimi bir hakimiyyətdən bəhs edir amma Allah, “kimləri hakim edəcəyəm?” deyir. Səmimi olanları. Səmimi olan nə edər? Quranı bağrına basar. Qurana tam əməl edər və son dərəcə səmimi olur. Xurafata getməz. Mənə vəhy gəldi deyə əlavələr etməz Allahın kitabını kafi görər, kitaba əlavə etməz. Bəli.

 

Altuğ Berker: ” onları da yer üzünün varisləri edəcək,”

 

ADNAN OKTAR: Bax yer üzü demək nədir? Dünya. Bax, “güc və iqtidar sahibi,” indi güc sahibi olmaq ayrıdır, iqtidar sahibi olmaq ayrıdır. İqtidar sahibi dediyində; siyasi, hərbi, sosial, iqtisadi, hamısına hakim olacaqsınız deyir, hamısına. Hamısına Müsəlmanlar hakim olacaq deyir. Bəli.

 

Altuğ Berker: ” möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək “

 

ADNAN OKTAR: İndi hərəkətlidir din. Adam oradan oraya hicrət edər, oradan oraya çətinliklər içindədir, yaşamır. Bax, “məskun edib möhkəmləndirəcəyini.” Sağlamlaşana qədər nə olar? Sökə bilməzsən. Qaçaq gedib namaz qılmaz. Çəkinə- çəkinə küçələrdə gəzməz. Qorxuların arxasından təhlükəsizliyə qovuşarsan. Bəli.

 

Altuğ Berker: ” və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir.”

 

ADNAN OKTAR: Bu bax Mehdiyyətdir. Qorxunu dəccaliyyət təmsil edir. Təhlükəsizliyi də Mehdiyyət təmsil edir. Bu olacaq deyir.

images (5)