Tövbə surəsi, 49-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

” Onlardan eləsi də var ki: “Mənə izn ver döyüşə getməyim, məni günaha batırma!” – deyir.” Deyir ki; ya mən indi bu müsəlman birliyi içində olmaq istəmirəm. Mən çıxım məni fitnəyə vadar edirsən, siz fitnə yaşayırsınız, fitnəyə düşmüşsünüz məni də fitnə içərisinə soxma “deyir. “Mən ayrılıb gedəcəyəm” deyir münafiq. Niyə deyirsən, “ya qardaşım sən burda azadlıqdan bəhs edirsən” deyir, “burada ibadətlər asan, İslamı yaşamaq asan, Quranı yaşamaq asan, belə bir din olmaz ki. Mənim dinim anladığım din, qarışıq, çətin və dolaşıq. Sən çox asan bir dindən bəhs edirsən “deyir. “Mən bunu qəbul etmərəm. Bu bir fitnə “deyir,” məni fitnəyə salma! “deyir. Nə etməliyəm, “mən gedirəm” deyir. Münafiqin xüsusiyyətidir. Cənabı Allah, “Doğrusu, onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri çulğayacaqdır.” deyir. Deyir münafiq donuzun ən pislik yerinə gedər yapışar.

images (5)