Müminun surəsi, 81-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Cənabı Allah,  “Xeyr, onlar da əvvəlki ümmətlərin dedikləri kimi dedilər.” deyir. Məsələn müsəlmanlığı, Quranı, İslamı adam necə qiymətləndirir? “Mifoloji bir məlumat” deyir “bu” deyir. Marksizm, Leninizm necə söyləyir? “Mifologiya” demirmi İslam üçün? Quran eynisini deyir. Marksizm, Leninizm, Darvinizm, materializm nə? Dəccaliyyət. Bax dəccaliyəti izah edir Quran və Allah “ovsunlanmış” deyir, “cadu edir” deyir. “İnsanlar sehrin təsirinə girdi” deyir. Müsəlmanlara, İslamı yaşayanlara, dünyadakı insanlara Allah səslənir. Allah, “Elə isə necə olur da aldanırsınız?” deyir, “sehrin təsirinə girirsiniz?” deyir. Allah, “Dəccalın sehrinə qarşı müqavimət göstərin” deyir, “sehrin təsirindən çıxın” deyir.

images (5)