Qəzetlər bu günlərdə, bir dövrün məşhur ateist fəlsəfəçisi Antony Flewin peşmanlıq dolu bu sözləriylə əks-sədalanır. 81 yaşındakı İngilis fəlsəfə professoru Flew, 15 yaşında ateist olmağı seçmiş və adını akademik sahədə ilk olaraq, 1950-ci ildə nəşr etdiyi bir məqaləylə eşitdirmişdi. Sonrakı 54 illik müddətdə, təhsil verməkdə olduğu Oxford, Aberdeen, Keele və Reading Universitetləri ilə ziyarət üçün olduğu çox sayda Amerikan və Kanada universitetində, müzakirələrdə, kitab, dərs və məqalələrdə ateizmi müdafiə etdi. Ancaq Flew, keçdiyimiz günlərdə, bu yanılmasını tərk etdiyini və kainatın yaradılmış olduğunu qəbul etdiyini açıqladı.

 

“Əlbəttə, insanlara təsir etdim, buna görə vermiş ola biləcəyim böyük zərəri aradan qaldırmaq istəyirəm və bunun üçün səy göstərəcəyəm”. (Antony Flew)

 

Bu köklü qərar dəyişikliyində təsirli olan şey, müasir elmin yaradılış haqqında ortaya qoyduğu açıq və qəti sübut edər. Flew, həyatın məlumata əsaslanan kompleksliyi qarşısında, həyatın gerçək mənşəyinin şüurlu dizayn olduğunu gördü və 66 il boyunca müdafiə etdiyi ateizmin, çökmüş bir fəlsəfə olduğunu qəbul etdi.

Flew, bu inanc dəyişikliyinin təməlində yatan elmi səbəbləri bu sözlərlə açıqlayırdı:

 

“Bioloqların DNT araşdırmaları, həyat üçün lazımi tənzimləmələrin inanılmaz olan kompleksliyini ortaya qoyaraq, həyatın təməlində şüur olmalı olduğunu göstərdi”. (1)

“Artıq, törəyə bilən o ilk hüceyrənin naturalist təkamülə dayalı şərhini meydana gətirməyi düşünməyə başlamaq belə həddindən artıq dərəcədə çətin bir hal almışdır”. (2)

“İlk canlının cansız maddədən təkamülləşdiyi və fövqəladə kompleks canlıya çevrildiyi iddiasının heç bir etibarlılığı olmadığına, qəti şəkildə qərara gəldim”. (3)

 

Flewin fikir dəyişikliyində təməl səbəb olaraq göstərdiyi DNT araşdırmaları həqiqətən də yaradılışa dair təəccüblü gerçəklər ortaya çıxarmışdır. DNT molekulunun spiral quruluşu, genetik koda sahib olması, təsadüfü rədd edən nukleotid düzülmələri, ensiklopedik miqdarda məlumat yığması və daha bir çox təəccüblü tapıntı, bu molekulun quruluş və funksiyalarının həyat üçün xüsusi dizaynla nizamlandığını ortaya qoymuşdur. Necə ki, DNT araşdırmalarıyla əlaqədar elm adamlarının izahları, bu gerçəyə şahidlik etməkdədir.

Məsələn, DNT-nin spiral quruluşunu ortaya çıxarmış elm adamlarından Francis Crick, DNT ilə əlaqədar tapıntılar qarşısında həyatın mənşəyinin möcüzəyə işarə etdiyini etiraf etmişdir:

 

“Bu gün sahib olduğumuz məlumatlar işığında, dürüst bir adamın edə biləcəyi tək izah, həyatın möcüzə əsəri olaraq ortaya çıxdığıdır.” (4)

 

Los Angeles, ABŞ-dakı Cənubi Kaliforniya Universitetindən Led Adleman, etdiyi hesablamalara görə, yalnız 1 qram DNT molekulunun, 1 trilyon CD-yə (compact disc) bərabər dəyərdə məlumatı saxlaya bilmə tutumu olduğunu ifadə etmişdir. (5)

İnsan Genomu Proyektində vəzifəli elm adamı Yenə Myers isə şahid olduğu möcüzəvi tənzimləmələr qarşısında bunları söyləmişdir:

 

“Məni əsas heyrətlər içərisində buraxan həyat arxitekturasıdır… sistem son dərəcə kompleksdir. Sanki dizayn edilmiş kimi… Orada böyük bir ağıl vardır.” (6)

 

DNT ilə əlaqədar ən təəccüblü gerçək, kodlaşdırılmış genetik məlumatın varlığının maddə və enerjiylə ya da təbiət qanunları ilə qəti olaraq açıqlana bilməz olmasıdır. Alman Federal Fizika və Texnologiya İnstitutunun rəhbəri Prof. Dr. Werner Gitt, bu mövzuda bunları söyləmişdir:

 

Bir kodlaşdırma sistemi, hər vaxt üçün zehni bir müddətin məhsuludur. Bir nöqtəyə diqqət yetirilməlidir; maddə bir məlumat kodu çıxara bilməz. Bütün təcrübələr, məlumatın ortaya çıxması üçün, azad iradəsini, mühakiməsini və yaradıcılığını istifadə edən bir ağılın var olduğunu göstərməkdədir… Maddənin məlumat ortaya çıxara bilməsini təmin edəcək heç bir bilinən təbiət qanunu, fiziki müddət ya da maddi hadisə yoxdur… Məlumatın maddə içində öz-özünə ortaya çıxmasını təmin edəcək heç bir təbiət qanunu və fiziki müddət yoxdur. (7)

 

Flewin bütün bu tapıntılarla dəstəklənilən şüurlu dizaynı qəbul etməsində, yaradılışçı elm adamları və filosoflar da əhəmiyyətli rol oynadı. Flew, son vaxtlarda, yaradılışı müdafiə edən elm adamları və filosoflarla TV müzakirələrinə qatılır, onlarla fikir mübadiləsində olurdu. Bu müddətdə son dönüş nöqtəsi, Texas, ABŞ-dakı Əmtəə elmi Araşdırma İnstitutun tərəfindən 2003-cü ilin may ayında təşkil edilən konfrans oldu. Flew, konfransa araşdırmaçı yazar Roy Abraham Varghese, İsrailli fizik və molekulyar bioloq Gerald Schroeder və Katolik filosof John Haldana ilə birlikdə qatıldı. Flew, yaradılışı dəstəkləyən elmi dəlillərin ağırlığı və rəqiblərinin iddialarının razı salıcılığı qarşısında təsirlənmişdi. Necə ki, konfransı izləyən dövrdə ateizmi tərk edilmiş düşüncə olaraq buraxdı. Bu dövrdə “Philosophy Now” adlı İngilis fəlsəfə jurnalına, avqust-sentyabr 2003-ci il tarixli sayı üçün yazdığı məktubda Schroederin “Tanrının gizli üzü” və Varghesenin “Möcüzə dünya” adlı kitablarındakı arqumentləri tövsiyə etdi. (8)

Özünün fikir dəyişikliyində əhəmiyyətli rol oynamış olan fəlsəfə və teologiya professoru Gary R. Habermas ilə reportajdan (9) başqa, “Elm Tanrını tapdımı?” adlı videoda şüurlu dizaynı qəbul etdiyini açıqca ifadə etdi.

 

“Kainatı örtən şüur” və ateizmin çöküşü

Yuxarıda izah edilən elmi inkişaflar qarşısında uzun müddət ateizmi müdafiə etməsiylə məşhur olan Anthony Flewin şüurlu dizaynı qəbul etməsi, ateizmin içində olduğu çöküş müddətində yaşanan son pərdəni əks etdirməkdədir.

Müasir elm, “kainatı örtən şüurun varlığını ortaya qoymuş, beləcə ateizmi dövrə xarici buraxmışdır.

Flewi təsir edən yaradılışçı elm adamlarından Gerald Schroeder, “Tanrının Gizli üzü” başlıqlı kitabında bunları yazmaqdadır:

 

“Tək bir şüur, universal ağıl, bütün kainatı örtməkdədir. Atom altı maddənin kvant təbiətini araşdıran elmin tapıntıları, bizi heyranlıq oyandırıcı bu qəbulun eşiyinə gətirmişdir: Bütün varlıq, bu ağılın xaricə vurmasıdır. Laboratoriyalarda bunu, ilk başda enerji olaraq ifadə edilmiş sonra maddə formasında sıxlaşmış məlumat olaraq müşahidə edirik. Atomdan insana qədər hər bir parçacıq, hər varlıq; bir məlumat və ağıl səviyyəsi ortaya qoymaqdadır”. (10)

 

Gərək hüceyrənin işləmə forması, gərək maddənin atom altı parçacıqları üzərində edilən elmi araşdırmalar bu gerçəyi inkar edilə bilməz şəkildə ortaya qoymuşdur: Kainat və həyat, hər şeyə hakim, üstün ağıl sahibi bir varlığın iradəsiylə yoxdan var olmuşdur. Heç şübhəsiz, kainatı hər səviyyədə əhatə edən bu məlumat və ağılın sahibi, üstün qüdrət sahibi Uca Allahdır. Allah bu gerçəyi Quranda belə bildirməkdədir:

 

Məşriq də, məğrib də Allahındır! Hansı səmtə yönəlsəniz, Allahın Üzü orada olar. Həqiqətən, Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir. (Bəqərə surəsi, 115)

 

 

1- Richard N. Ostling, “Lifelong atheist changes mind about divine creator”, The Washington Times, http://washingtontimes.com/national/20041209-113212-2782r.htm

2- Antony Flew’ün Philosophy Now dergisinin Ağustos-Eylül sayısına mektubu; http://www.philosophynow.org/issue47/47flew.htm

3- Stuart Wavell and Will Iredale, “Sorry, says atheist-in-chief, I do believe in God after all,” The Sunday Times, 12 dekabr 2004, http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1400368,00.html

4- Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature, New York: Simon & Schuster, 1981, səh. 88

5- John Whitfield, “Physicists plunder life”s tool chest”, 24 aprel 2003, http://www.nature.com/nsu/030421/030421-6.htm l

6- San Francisco Chronicle, İnsan Genomu layihəsi haqqında Tom Abate tərəfindən yazılan məqalədən, 19 fevral 2001

7- Werner Gitt, In the Beginning Was Information. CLV, Bielefeld, Germany, səh. 107, 141

8- Antony Flew’ün Philosophy Now jurnalının avqust-sentyabr sayına məktubu, http://www.philosophynow.org/issue47/47flew.htm

9- http://www.biola.edu/antonyflew/index.cfm

10- Gerald Schroeder, Tanrının gizli üzü (The Hidden Face of God), Touchstone, New York, 2001, səh. 11